Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM GIỚI HẠN HÀM SỐ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Hà Linh
Ngày gửi: 10h:53' 21-03-2017
Dung lượng: 516.0 KB
Số lượt tải: 2399
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM GIỚI HẠN HÀM SỐ-LỚP 11
Câu 1: Giá trị của bằng:
a. 2 b. 1 c. -2 d. 
Câu 2: Giá trị của bằng:
a. b. c. d. 
Câu 3: Giá trị của bằng:
a. b. c. 1 d. -1
Câu 4: Giá trị của tham số m để hàm số liên tục tại x0 = 1 là:
a. 1 b. -1 c. 2 d. -2
Câu 5: Tính , kết quả bằng:
a) 16; b) 24; c) 48; d) 64.
Câu 6: Tính kết quả bằng :
a) -1 ; b) 0 ; c) 2 ; d) +.
Câu 7: Tính , kết quả bằng :
a) 1 ; b) -1 ; c) 0 ; d) +.
Câu 8: 
a) ; b) ; c) ; d) 0.
Câu 9: 
a) ; b) -2; c) 0; d) .
Câu 10: Để hàm số f(x)= liên tục tại x=0 thì a=?
a) a=1; b) a= -1; c) a=2; d) a= -2.
Câu 11: =?
a) ; b) ; c) ; d) -.
Câu 12: Tính lim, kết quả bằng :
a)  ; b) -1 ; c)  ; d) -.
Câu 13: Tính , kết quả bằng:
a) 3; b) 9; c) 15; d) 27.
Câu 14: Tính kết quả bằng :
a) -1 ; b) 0 ; c) 2 ; d) +.
Câu 15: Tính , kết quả bằng :
a) + ; b) - ; c) 1 ; d) -1.
Câu 16: Tính kết quả bằng :
a) -3 ; b) 3 ; c) - ; d) 0.
Câu 17: Tính , kết quả bằng :
a) -6 ; b)  ; c) - ; d) 6.
Câu 18: Để hàm số f(x)= liên tục tại x=1 thì m=?
a) m=1 b) m=2 c) m=3; d) m=4.
Câu 19: =?
a) 5; b) ; c) -; d) .
Câu 20: là:
A/ 1; B/ +; C/ -2; D/ -
Câu 21: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
Nếu
Nếu
Nếu
Nếu
Câu 22: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai?
a) b) c) d)
Câu 23: Kết quả của bằng:
a) -1 b) -2 c) -3 d) -4
Câu 24: Kết quả của bằng:
a) 2 b) 4 c) 6 d) 8
Câu 25: Kết quả của bằng:
a) b) c) d)

Câu 26: Kết quả của bằng:
a) b) c) d)
Câu 27: : Kết quả của bằng:
a)2 b)0 c)3 d) 1
Câu 28: : Kết quả của bằng:
a)2 b) c) d)
Câu 29:
 
Gửi ý kiến