Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

DE THI

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Vũ Huy Danh
Ngày gửi: 05h:24' 23-03-2017
Dung lượng: 45.0 KB
Số lượt tải: 17
Số lượt thích: 0 người
MÔN: ÂM NHẠC 6

 . Họ và tên:…………………………
Lớp:………………………...ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng.

1. Câu hát “Muôn người chung một lời quyết tâm” có trong bài hát nào?
A. Tiếng chuông và ngọn cờ
B. Vui bước trên đường xa
C. Hành khúc tới trường
D. Đi cấy

2. Trong các quãng sau, quãng nào là quãng 5?

A B C D

3. Đáp án nào sau đây là nhịp 2/4?
A. Nhịp có 2 phách trong một ô nhịp, giá trị trường độ của mỗi phách bằng một nốt móc đơn.
B. Nhịp có 3 phách trong một ô nhịp, giá trị trường độ của mỗi phách bằng một nốt đen.
C. Nhịp có 2 phách trong một ô nhịp, giá trị trường độ của mỗi phách bằng một nốt đen.
D. Nhịp có 2 phách trong một ô nhịp, giá trị trường độ của mỗi phách bằng một nốt móc kép.

4. Trong các hình nốt dưới đây. Hình nốt nào là hình nốt tròn?

   
A B C D


5. Đây là hình tiết tấu mở đầu của bài nào?
     
A. TĐN số 1
B. TĐN số 2
C. TĐN số 3
D. TĐN số 4

6. Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước là tác giả của bài hát nào?
A. Làng tôi
B. Lên đàng
C. Đi cấy
D. Vui bước trên đường xa

7. Bài hát nào sau đây được viết theo điệu lí con sáo gò công (Dân ca Nam Bộ).
A. Tiếng chuông và ngọn cờ
B. Vui bước trên đường xa
C. Hành khúc tới trường
D. Đi cấy

B. TỰ LUẬN
Hãy hoàn thành các bài tập sau đây.

8. Chép lời bài hát “Hành khúc tới trường’’.
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. Hãy viết cảm nhận của em về bài hát “Tiếng chuông và ngọn cờ’’. (Viết dưới 30 chữ).
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
10. Trong những ô nhịp của bài tập đọc nhạc số 1, còn hai nốt nhạc viết sai, em hãy sửa lại cho đúng rồi chép tất cả xuống dòng phía dưới.


 
Gửi ý kiến