Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI HKII

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Vũ Huy Danh
Ngày gửi: 05h:36' 23-03-2017
Dung lượng: 56.5 KB
Số lượt tải: 66
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN :ÂM NHẠC.KHỐI :8. THỜI GIAN :45 PHÚT

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3 điểm)
Câu 1. Bài TĐN nào viết ở nhịp 6/8?( 0.5 điểm)
a.TĐN số 5 - Làng tôi
b.TĐN số 6 - Chỉ có một trên đời
c.TĐN số 8 - Thầy cô cho em mùa xuân.
d.cả a và b
Câu 2.Nhạc sĩ Sô-panh sinh và mất năm nào?(0.5 điểm)
a. 1810 - 1894 c. 1849 - 1927
b. 1810 - 1849 d. 1810 - 1927
Câu 3. Nhạc sĩ Hình Phước Liên là tác giả của bài hát nào?( 0.5 điểm)
a. Khát vọng mùa xuân c. Ngôi nhà của chúng ta
b. Nổi trống l;ên các bạn ơi! d. Tuổi đời mênh mông
Câu 4. Dùng thước gạch nối số chỉ nhịp ở cột A với số phách trong một nhịp ở cột B, sao cho đúng(1.5 điểm)
A
B

1. Nhịp 2/4
a. Có 6 phách trong một nhịp

2. Nhịp 6/8
b. Có 2 phách trong một nhịp

3. Nhịp 3/4
c. Có 4 phách trong một nhịp

4. Nhịp 4/4


5. Nhịp 3/8
d.Có 3 phách trong một nhịp

6. Nhịp 2/2


II. THỰC HÀNH: (7 điểm)
Câu 5: Tự chọn và trình bày một bài hát đã học ở học kì II ( 3 điểm )
*Yêu cầu:
a- Hát đúng giai điệu, to rõ, trôi chảy
b- Thể hiện sắc thái của bài hát, thuộc lời
Câu 6: gắp thăm và đọc một bài TĐN đã học ở học kì II (4 điểm)
* Yêu cầu:
a- Đọc đúng cao độ, trường độ
b- thuộc lời ca
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II
MÔN : ÂM NHẠC. KHỐI : 8. THỜI GIAN : 45 PHÚT


Câu số
Nội dung trả lời
điểm

* Trắc nghiệm khách quan

3 điểm

Câu số :1
Câu số :2
Câu số :3
Câu số : 4
d. Cả a và b
a. 1810 - 1849
c. Ngôi nhà của chúng ta
1b ;2a ;3d ;4c ;5d ;6b
0.5 điểm
0.5 điểm
0.5 điểm
1.5 điểm

* Thực hành

7 điểm

Câu số : 5

Câu số : 6
a- Hát đúng giai điệu, to rõ, trôi chảy
b- Thể hiện sắc thái, thuộc lời ca
a- Đọc đúng cao độ, trường độ
b- thuộc lời ca
2 điểm
1 điểm
3 điểm
1 điểm

TC : 6 câu

10 điểmNgày …………. Tháng ………….. năm ………….. Ngày …………..tháng …………năm ……………
Gv ra đáp án Gv thẩm định

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN : ÂM NHẠC. KHỐI :8 THỜI GIAN : 45 PHÚT


Lĩnh vực kiến thức cần kiểm tra
Các cấp độ nhận thức
Điểm 1 câu tương ứng cấp độ nhận thức


Nhận biết

Cấp độ 1
Thông hiểu
Cấp độ 2
Vận dụng thấp
Cấp độ 3
Vận dụng cao
Cấp độ 4


Học hát

Câu 5a

Câu 5b
3 điểm/ 1 câu

Tập đọc nhạc(TĐN)
Câu 1
Câu 6b
Câu 6a

4,5 điểm /2 câu

Âm nhạc thường thức
Câu 2,31 điểm/2 câu

Nhạc lí
Câu 41.5 điểm/1 câu

Tỉ lệ điểm giữa các cấp độ nhận thức
30 %
30 %
30 %
10 %
10 điểm/6 câu 
Gửi ý kiến