Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Trắc nghiệm 50 câu hình học Oxy

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Thạch Lương
Ngày gửi: 22h:00' 24-03-2017
Dung lượng: 367.9 KB
Số lượt tải: 2034
Số lượt thích: 0 người
TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG LỚP 10
Câu 1. Hai vectơ chỉ phương và vectơ pháp tuyến của một đường thẳng.
A. Song song với nhau B. Vuông góc với nhau.
C. Trùng nhau D. Bằng nhau.
Câu 2. Vectơ pháp tuyến của đường thẳng là vectơ.
A. Có giá song song với đường thẳng. B. Có giá song song hoặc trùng với đường thẳng.
B. Vuông góc với vectơ chỉ phương. D. Trùng với vectơ chỉ phương.
Câu 3. Một đường thẳng có bao nhiêu vectơ chỉ phương?
A. Một vectơ. B. Hai vectơ C. Ba vectơ. D. Vô số vectơ.
Câu 4. Cho đường thẳng có phương trình có tọa độ vectơ chỉ phương là:
A. B. C. D. 
Câu 5. Cho đường thẳng có phương trình có tọa độ vectơ pháp tuyến là:
A. B. C. D. 
Câu 6. Cho đường thẳng có phương trình có hệ số góc là:
A. B. C. D. 
Câu 7. Phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm A(2;3) và B(3;1) là:
A. B. C. D. 
Câu 8. Hãy chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống. Vectơ được gọi là vectơ pháp tuyến của đường thẳng nếu……. với vectơ chỉ phương của đường thẳng .
A. B. vuông góc C. và vuông góc. D. song song
Câu 9. Đường thẳng có vectơ pháp tuyến nào sau đây?
A. B. C. D. 
Câu 10. Đường trung trực của đoạn thẳng AB với A(-3;2), B(-3;3) có vectơ pháp tuyến là vectơ pháp tuyến là vectơ nào?
A. B. C. D. 
Câu 11. Phương trình nào là phương trình tham số của đường thẳng 
A. B. C. D. 
Câu 12. Đường thẳng nào song song với đường thẳng 
A. B. C. D. 
Câu 13. Đường thẳng nào song song với đường thẳng ?
A. B. C. D. 
Câu 14. Đường thẳng nào song song với đường thẳng 
A. B. C. D. 
Câu 15. Đường thẳng nào vuông góc với đường thẳng 
A. B. C. D. 
Câu 16. Đường thẳng nào vuông góc với đường thẳng 
A. B. C. D. 
Câu 17. Đường thẳng đi qua A(1;-2) và nhận làm vectơ pháp tuyến có phương trình là:
A. B. C. D. 
Câu 18. Tọa độ điểm nào nằm trên đường thẳng 
A. B. C. D. 
Câu 19. Đường thẳng đi qua điểm và nhận là vectơ chỉ phương có phương trình là:
A. B. C. D. 
Câu 20. Đường thẳng đi qua điểm C(3;-2) và có hệ số góc có phương trình là:
A. B. C. D. 
Câu 21. Cho đường thẳng d có phương trình . Phương trình tổng quát của d là:
A. B. C. D. 
Câu 22. Cho đường thẳng d có phương trình tổng quát . Phương trình tham số của d là:
A. B. C. D. 
Câu 23. Cho hai điểm A(5;6), B(-3;2). Phương trình chính tắc của đường thẳng AB là:
A. B. C. D. 
Câu 24. Khoảng cách từ điểm O(0;0) đến đường thẳng bằng bao nhiêu?
A. 0 B. 1 C. -5 D. 
Câu 25. Cho đường thẳng và điểm N(-2;4). Tọa độ hình chiếu vuông góc của N trên d là:
A. B. C. D. 
Câu 26
No_avatar
Khong mor dươ
Avatar

Bạn cần kích hoạt Flash Player của trình duyệt để xem trước được nội dung.

 
Gửi ý kiến