Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

The second semester Test

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tvan
Ngày gửi: 10h:40' 19-04-2017
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 75
Số lượt thích: 0 người
Answer Keys
I. LISTENING
a. ( 6 x 0.25)
1. clean 2. pollution 3. coal 4. percent 5. countries 6. roof
b. (2 x 0.5)
1. B 2. C
II.VOCABULARY AND GRAMMAR (2.5pts).
a. ( 4 x 0.25)
1.C 2. D 3. B 4. A
b. (6 x 0.25)
1. C 2. B 3. A 4. C 5.D 6. A
III.READING.
a. Answer the questions: (4x 0.25)
1. It is an occasion for every Vietnamese to have a good time while thinking about the last year and the next year
2. Yes, they are
3. They receive lucky money wrapped in a red tiny envelope.
4. They often behave well.
b. Matching (6 x 0.25)
1.B 2. E 3. C 4.A 5. F 6. D
IV. WRITING
a. Rewrite the sentences with the same meaning. (1pt)
1. The old man who lives next door is my grandfather.
2. We could not get tickets although we queued for an hour.
b.Read this note from friend, Mary.
Dear Mary,
I`m happy to hear you would like to play tennis this evening. We should come at 6 o`clock this evening to my house . We can go by my car to the sports centre. You should wear a shorts and a T- shirt.
Bye.
Mary


 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓