Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giáo trình English for Welding

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Nga
Ngày gửi: 16h:29' 19-04-2017
Dung lượng: 615.5 KB
Số lượt tải: 17
Số lượt thích: 0 người
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH
Mã môn học: MH36
Thời gian môn học : 60 h; ( Lý thuyết: 46h, Thực hành :10h, KT : 4 )

MÔN HỌC
Tên các bài trong môn học
Thời gian
Tổng số
Lý thuyết
Thực hành
Kiểm tra

MH
36.1
Temrminology and standard
6
6MH
36.2
Welded joint and weld
7
5
2


MH
36.3
Imperfection
8
6
2


MH
36.4
Welding technology
8
7
1


MH
36.5
Welding proceduce
9
7
2


MH
36.6
Equipment and tools for welding
8
6
2


MH
36.7
Welding consumables
6
5
1


MH
36.8
Heat treatment
4
4
Kiểm tra môn học
4


4


 Cộng
60
46
10
4


I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN
Vị trí: Là môn học được bố trí cho học sinh sau khi đã học xong các môn học
chung theo quy định của Bộ LĐTB-XH và học xong các môn học bắt buộc của đào tạo chuyên môn nghề từ MH07 đến MH15
Tính chất: Là môn học chuyên ngành tự chọn.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN
Học xong môn học này người học có khả năng:
Giao tiếp anh văn kỹ thuật trong nghề hàn.
Đọc hiểu các ký hiệu ký tự trên bản vẽ bằng tiếng anh.
Đọc hiểu các tài liệu tiếng anh về nguyên lý và cách vận hành các loại máy hàn.
Đọc hiểu các nội dung tài liệu viết bẳng tiếng anh về các loại vật liệu hàn.
Đọc hiểu các loại quy trình hàn và các phương pháp gia nhiệt theo tiêu chuẩn quốc tế.
Dịch tài liệu ngành hàn từ tiếng anh sang tiếng việt.
Viết các quy trình hàn bằng tiếng anh.
III. NỘI DUNG CỦA MÔ-ĐUN

MÔN HỌC 36.1
TEMRMINOLOGY AND STANDARD
TS:7 (LT : 7 ,TH :0 )
Mục tiêu của bài:
Sau khi học xong bài này người học sẽ có khả năng:
Đọc hiểu các thuật ngữ trong ngành hàn bằng tiếng anh.
Đọc hiểu các ký hiệu viết tắt tiếng anh về các phương pháp hàn.
Đọc hiểu các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật tiếng anh trong cơ khí nói chung và ngành hàn nói riêng.
Dịch các tài liệu tiếng việt về thuật ngữ hàn sang tiếng anh .

Nội dung của bài:

1: Các từ mới về thuật ngữ tiếng anh trong ngành hàn.

2: Đọc và dịch các thuật ngữ tiếng anh ngành hàn.

3: Đọc và hiểu các tiêu chuẩn quy phạm tiếng anh trong ngành hàn

4: Tóm lược các nội dung của bài đã dạy.


................................................................................................................................................

MÔN HỌC 36.2
WELDED JOINT AND WELD
TS : 7 ( LT : 5 ,TH :2 )

Mục tiêu của bài:
Sau khi học xong bài này người học sẽ có khả năng:
Đọc hiểu các thuật ngữ trong ngành hàn bằng tiếng anh.
Đọc hiểu các liên kết mối hàn,đường bằng tiếng anh.
Thực hành đọc hiểu các tài liệu tiếng anh về liên kết mối hàn .
Dịch các tài liệu tiếng việt về thuật ngữ hàn sang tiếng anh.

Nội dung của bài:

1: Các từ mới về thuật ngữ tiếng anh trong ngành hàn.

2: Đọc và dịch các thuật ngữ về kết cấu và liên kết mối hàn.

3: Đọc và hiểu các tiêu chuẩn quy phạm tiếng anh về kết cấu và liên kết trong ngành hàn.
4: Thực hành đọc hiểu và dịch tài liệu vế kết cấu và liên kết mối hàn.

5: Tóm lược các nội dung của bài đã dạy.MÔN HỌC 36.3
IMPERFECTION
TS : 8 ( LT : 6 ,TH : 2 )

Mục tiêu của bài:
Sau khi học xong bài này người học sẽ có khả năng:
Đọc hiểu các thuật ngữ trong nghành hàn bằng tiếng anh.
Đọc hiểu các ký hiệu về khuyết tật trong tiếng anh.
Thực hành đọc hiểu các tài liệu tiếng anh về các khuyết tật về mối hàn .
Dịch các tài liệu tiếng việt về thuật ngữ khuyết tật hàn sang tiếng anh.

Nội dung của bài:

1: Các từ mới về thuật ngữ các khuyết tật tiếng anh trong nghành hàn.

2: Đọc và dịch các thuật ngữ về khuyết tật hàn.

3: Đọc và hiểu
 
Gửi ý kiến