Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi học kỳ II - Khối 12 - năm học: 2016 - 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Thị Minh Phương (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:39' 21-04-2017
Dung lượng: 354.8 KB
Số lượt tải: 215
Số lượt thích: 0 người
!!
Câu 1. Nguyên nhân quan trọng dẫn đến khu vực II có tốc độ tăng trưởng nhanh và tỉ trọng tăng trong cơ cấu của nền kinh tế nước ta là
A. đường lối chính sách phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước.
B. phù hợp với nhu cầu của thị trường khu vực và thế giới.
C. có nhiều điều kiện để phát triển các ngành công nghiệp.
D. áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật hiện đại vào sản xuất.
Câu 1. Trong cơ cấu giá trị sản xuất của khu vực I, tỉ trọng ngành thuỷ sản có xu hướng
A. tăng nhanh.
B. giảm sút.
C. ổn định.
D. tăng giảm thất thường.
!!
Câu 2. Thành phần giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta là
A. kinh tế Nhà nước.
B. kinh tế ngoài Nhà nước.
C. kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
D. cả ba thành phần kinh tế trên.
Câu 2. Biểu hiện rõ nhất về vai trò chủ đạo trong nền kinh tế của thành phần kinh tế Nhà nước là
A. các ngành và các lĩnh vực kinh tế then chốt vẫn do Nhà nước quản lý.
B. chiếm tỉ trọng cao nhất trong GDP và đang có xu hướng tăng trong giai đoạn gần đây.
C. mặc dù tỉ trọng giảm song vẫn chiếm hơn 30% GDP nền kinh tế.
D. quản lý các thành phần kinh tế khác.
!!
Câu 3. Vai trò quan trọng của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thể hiện ở
A. tỉ trọng tăng nhanh trong có cấu GDP.
B. giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế.
C. tỉ trọng trong cơ cấu GDP những năm qua khá ổn định.
D. đóng góp cao nhất trong cơ cấu GDP của nước ta.
Câu 3. Số lượng các vùng kinh tế trọng điểm của nước ta tính đến năm 2015 là
A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 5.
!!
Câu 4. Tỉ trọng khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh trong những năm gần đây là do Việt Nam gia nhập
A. WTO.
B. ASEAN.
C. APEC.
D. ASEM.
Câu 4. Cơ cấu lãnh thổ nền kinh tế đang chuyển dịch theo hướng
A. hình thành các vùng kinh tế động lực.
B. hình thành các khu vực tập trung cao về công nghiệp.
C. hình thành các ngành kinh tế trọng điểm.
D. đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.
!!
Câu 5. Phải xây dựng cơ cấu hợp lí giữa các ngành, các thành phần kinh tế và các vùng lãnh thổ vì
A. nhằm đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững.
B. góp phần cải thiện chất lượng tăng trưởng kinh tế.
C. nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế.
D. để nâng cao sức mạnh cạnh tranh của nền kinh tế.
Câu 5. Nhân tố chính ảnh hưởng đến cơ cấu mùa vụ và cơ cấu sản phẩm nông nghiệp ở nước ta là
A. khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có sự phân hoá đa dạng.
B. địa hình ¾ là đồi núi và có sự phân hoá đa dạng.
C. mạng lưới sông ngòi dày đặc, nguồn nước dồi dào song có sự phân hoá theo mùa.
D. đất đai có nhiều loại khác nhau: phù sa, feralit, …
!!
Câu 6. trong cơ cấu cây công nghiệp của nước ta chủ yếu là cây công nghiệp nhiệt đới, vì
A. nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa nóng ẩm.
B. sự phân hoá đa dạng của khí hậu nước ta.
C. nhân dân có kinh nghiệm trồng cây công nghiệp từ lâu đời.
D. mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Câu 6. Từ năm 1990 đến nay, nhóm cây có tỉ trọng tăng nhiều nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt là
A. cây công nghiệp.
B. cây rau đậu.
C. cây ăn quả.
D. cây lương thực.
!!
Câu 7. Cơ sở tự nhiên dẫn đến sự phân hóa mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp nước ta là do sự phân hóa của
A. khí hậu.
B. sinh vật.
C. địa hình.
D. đất trồng.
Câu 7. Hai vùng trọng điểm sản xuất cây công nghiệp lớn nhất nước ta là
A. Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.
B. Duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ.
C. Trung du miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên.
D. Đông Nam Bộ, Trung du miền núi Bắc Bộ.
!!
Câu
 
Gửi ý kiến