Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de thi GDCD 7 Hk 2 chuan 2015- 2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh Luận
Ngày gửi: 08h:49' 21-04-2017
Dung lượng: 28.9 KB
Số lượt tải: 740
Số lượt thích: 0 người
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 – 2016
Môn: Công dân 7
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ caoTN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL


Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Nêu được môi trường là gì
Phân tích được vai trò của môi trường, tài nguyên thiên nhiên đối với cuộc sống của con người?


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ


1
10


2
20
1
3
30

Bảo vệ di sản văn hoá
Biết được di sản văn hoá nào là di sản văn hoá phi vật thể
Nêu được thế nào là di sản văn hoá
Kể được tên 4 di sản văn hoá ở nước ta mà em biết?


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1
0.25
2.5

1
10


1
10
2
2.25
22.5

Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo
Biết được hành vi nào thể hiện mê tín dị đoan


Phân biệt được tín ngưỡng với mê tín dị đoan. Cho ví dụ cụ thể.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1
0.25
2.5
1
2
20


2
2.25
22.5

Nhà nước CHXHCN Việt Nam
Quốc hội nước Việt Nam thống nhất đã quyết định đổi tên nước là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào ngày, tháng, năm nào
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1
0.25
2.51
0.25
2.5

Bộ máy nhà nước cấp cơ sở
- Biết được bộ máy nhà nước cấp cơ sở gồm mấy cơ quan
- Nêu được khái niệm Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân (xã, phường, thị trấn)
Vận dụng kiến thức nối được các mục ở cột A sao cho tươngg ứng với các mục ở cột B


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
2
1.25
12.5

1
1
10

3
2.25
22.5

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ
5
2
20

1
2
20

1
3
30

1
2
20
1
1
10

9
10
100


PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
TRƯỜNG PTDTBT- TH THCS LONG TÚC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2015-2016
Môn: Công dân 7

 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Họ và tên học sinh: ....................................................................................
Lớp:..............................................................................................................
Điểm

Nhận xét của giáo viênA. Trắc nghiệm. (3.0 điểm)
I. Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất. (1.0 điểm)
Câu 1. Bộ máy nhà nước cấp cơ sở gồm mấy cơ quan?
a. 1 cơ quan b. 2 cơ quan c. 3 cơ quan d. 4 cơ quan
Câu 2. Di sản văn hoá nào sau đây là di sản văn hoá phi vật thể?
a. Cố đô Huế b. Thánh địa Mĩ Sơn.
c. Phố cổ Hội An. d. Không gian cồng chiêng Tây Nguyên
Câu 3. Trong những hành vi sau đây hành vi nào thể hiện mê tín dị đoan?
a. Đi lễ nhà thờ.
b. Đi chùa cầu nguyện
c. Cúng bái trước khi đi thi để đạt điểm cao
d. Thắp hương trên bàn thờ để tưởng nhớ tổ tiên, ông bà.
Câu 4. Quốc hội nước Việt Nam thống nhất đã quyết định đổi tên nước là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào ngày, tháng, năm nào?
a. Ngày 2-7-1976 b. Ngày 2-9-1976
c. Ngày 2-9-1945 d. Ngày 7-2-1976
II. Em hãy nối các mục ở cột A sao cho tương ứng với các mục ở cột B. (1.0 điểm)
A – Việc cần giải quyết
Nối
B – Cơ quan
 
Gửi ý kiến