Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

100 câu hỏi trắc nghiệm tin học 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Thị Phúc (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:58' 21-04-2017
Dung lượng: 99.6 KB
Số lượt tải: 343
Số lượt thích: 0 người
100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC 9
xưNĂM HỌC 2016-2017
Câu 1:Hãy chọn thao tác dúng khi em muốn hiển thị mẫu bố trí có sẵn trong ngăn bên phải cửa sổ :
a. Chọn lệnh View ( Slide Layout.
b. Chọn lệnh Format ( Background.
c. Chọn lệnh Format ( Slide Layout.
Câu 2: Với các phần mềm trình chiếu, em có thể chèn những đối tượng nào vào trang chiếu để minh họa nội dung?
a. Các tệp hình ảnh và âm thanh.
b. Các đoạn phim ngắn.
c. Tất cả các đối tượng trên.
Câu 3: Em có thể thực hiện thao tác nào dưới đây với các hình ảnh đã được chèn vào trang chiếu?
a. Thay đổi kích thước của hình ảnh.
b. Thay đổi màu sắc của hình ảnh
c. Thay đổi mẫu của hình ảnh.
Câu 4: Để mở ngăn Slide Transition và tạo hiệu ứng chuyển trang chiếu, chúng ta sử dụng lệnh nào dưới đây?
a. Slide Show → Animation Schemes.
b.Lệnh Slide Show → Slide Transition.
c. Lệnh Edit → Slide Transition.
Câu 5: Trong các phần mềm dưới đây, phần mềm nào có chức năng tạo ảnh động?
a. Beneton Movie GIF.
b. Kompozer.
c. Microsoft PowerPoint.
Câu 6: Đa phương tiện có ưu điểm nào:
a. Thể hiện thông tin tốt hơn b. Thu hút sự chú ý hơn
c. Cả a,b đúng d. Cả a,b sai
Câu 7: Các bước khởi động phần mềm trình chiếu Microsoft PowerPoint là:
a. Start ( Program ( Microsoft Office ( Microsoft PowerPoint
b. Program ( Start ( Microsoft Office ( PowerPoint
c. Start ( Microsoft Office ( PowerPoint ( Program
d. Start ( Program ( PowerPoint
Câu 8: Tên phần mềm nào sau đây là phần mềm trình chiếu ?
a. Kompozer b. Microsoft Word
c. Microsoft PowerPoint d. Auducity.
Câu 9: Nội dung cơ bản trên các trang chiếu có các dạng nào ?
a. Văn bản b. Hình ảnh
c. Âm thanh d. Cả 3 câu đều đúng
Câu 10: Trong một bài trình chiếu có thể có bao nhiêu trang chiếu?
a. 5 b. 10
c. 20 d. Không giới hạn
Câu 11: Để thêm một trang chiếu mới ta chọn lệnh:
a. File ( Exit b. Insert ( New Slide
c. Slide ( View d. Format ( Slide Layout
Câu 12: Cách tạo màu nền cho một trang chiếu ?
a. Chọn trang chiếu ( chọn Format ( Background ( nháy nút / và chọn màu ( nháy nút Apply to All trên hộp thoại
b. Chọn trang chiếu ( chọn Format ( Background ( nháy nút / và chọn màu ( nháy nút Apply trên hộp thoại
c. Chọn trang chiếu ( Format ( Background ( nháy nút Apply trên hộp thoại.
d. Chọn trang chiếu ( Format ( Background ( nháy nút Apply to All trên hộp thoại.
Câu 13: Em có thể chèn hình ảnh vào trang chiếu bằng cách nào ?
a. Insert ( text box b. Format ( Font
c. Insert ( Picture ( From File… d. Edit ( Select All
Câu 14: Cách mở mẫu bài trình chiếu ( Slide DeSign…) ?
a. Insert ( Slide DeSign… b. Format ( Slide DeSign…
c. View ( Slide DeSign… d. Tools ( Slide DeSign…
Câu 15: Để trình chiếu từ trang đầu ta ấn phím sau đây trên bàn phím:
a. Enter b. F5 c. Insert d. Ctrl+F4.
Câu16: Các bước tạo hiệu ứng động tùy biến cho đối tượng.
a. Mở bảng chọn Slide Show ( Animation Schemes…Nháy chọn hiệu ứng thích hợp.
b. Chọn các trang chiếu. Mở bảng chọn Slide Show ( Animation Schemes…Nháy chọn hiệu ứng thích hợp.
c. Chọn các trang chiếu. Mở bảng chọn Slide Show ( Slide Transition…Nháy chọn hiệu ứng thích hợp.
d. Chọn các trang chiếu. Mở bảng chọn Slide Show ( View…Nháy chọn hiệu ứng thích hợp.
Câu17: Hiệu ứng động là công cụ hỗ trợ trình bày nội dung trên trang chiếu. Có mấy loại hiệu ứng động?
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
Câu 18: Để sắp xếp các
 
Gửi ý kiến