Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề thi lớp 6 hk2 có ma trận

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: violet.vn
Người gửi: Nguyễn Hiếu Nghĩa
Ngày gửi: 17h:38' 21-04-2017
Dung lượng: 104.0 KB
Số lượt tải: 407
Số lượt thích: 0 người
.

Đề KIểM TRA chất lượng HọC Kì II
Năm học : 2016-2017
Môn : Tin học 6
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA .

Mức độ
Nội dung
Biết
Hiểu
Vận dụngTN
TL
TN
TL
TN
TL


 Làm quen với soạn thảo văn bản đơn giản
0.5đ
(1câu)


1 câu
0.5đ
(5 %)

 Soạn thảo văn bản đơn giản.
0.5đ
(1câu)

0.5đ
(1câu)


1đ
(1câu)
3 câu

(20 %)

 Chỉnh sửa văn bản
0.5đ
(1câu)
1đ
(1câu)


1đ
(2câu)

4 câu
2.5đ
(25 %)

 Định dạng văn bản

0.5đ
(1 câu)


4đ
(2câu)


3 câu
4.5đ
(45 %)

 Định dạng đoạn văn bản


0.5đ
(1câu)1 câu
0.5 đ
(5 %)

TỔNG
4 câu 2đ

1 câu 1đ

2 câu 1đ

2 câu 4đ

2 câu 1đ

1 câu 1đ

12câu 10đ


.

Đề KIểM TRA chất lượng HọC Kì II
Năm học : 2012-2013
Môn : Tin học 6


 A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
I. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất (2 điểm)
Câu 1 : Khởi động Word bằng cách nào?
A) Nháy chuột vào biểu tượng của Word trên màn hình nền.
B) Nháy đúp chuột vào biểu tượng của Word trên màn hình nền.
C) Nháy chuột vào biểu tượng thùng rác (Recycle Bin) trên màn hình nền.
D) Nháy đúp chuột vào biểu tượng máy tính (My Computer) trên màn hình nền.
Câu 2: Sử dụng phím Backspace để xóa từ ONE, em cần đặt con trỏ soạn thảo ở đâu?
A) Ngay trước chữ E B) Ngay trước chữ O
C) Ngay cuối từ ONE D) Ngay trước chữ N
Câu 3: Em sử dụng hai nút nào dưới đây để di chuyển phần văn bản?
A) và B) và 
C) và D) và 
Câu 4: Khi gõ nội dung văn bản, nếu muốn xuống dòng em phải?
A) Nhấn phím Enter B) Gõ dấu chấm câu
C) Nhấn phím End D) Nhấn phím Home
Câu 5: Nút lệnh nào có tác dụng khôi phục trạng thái trước đó (Undo) của văn bản?
A) B) C) D) 
Câu 6: Thao tác nào dưới đây không phải là thao tác định dạng đoạn văn:
A) Thay đổi kiểu chữ thành chữ nghiêng. B) Căn giữa đoạn văn bản
C) Tăng khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn bản D) Thụt lề dòng đầu tiên
Câu 7: Để soạn thảo văn bản trên máy tính cần phải có?
A) Máy tính và phần mềm soạn thảo. B) Chuột và bàn phím.
C) Chương trình gõ. D) Viết, thước, tập…
Câu 8: Chữ đậm, chữ nghiêng, chữ gạch chân,… được gọi là
A) phông chữ B) kiểu chữ C) cỡ chữ D) cả A, B, C

B. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Nêu các bước để sao chép một đoạn văn bản.
Câu 2: (1 điểm) Nêu các bước để lưu một văn bản .
Câu 3: (2 điểm) Nêu tác dụng của các nút lệnh sau: (Save), (Copy), (Cut), (Paste)
Câu 4: (2 điểm) Nối hai cột A, B để thành câu trả lời đúng
A
B
Học sinh Trả Lời

1. Định dạng kiểu chữ đậm
a . 
 1-----

2. Định dạng kiểu chữ nghiêng
b. 
 2 -----

3. Căn thẳng lề trái
c.. 
 3 -----


 
Gửi ý kiến