Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de thi th7 hk2 2016 -2017 moi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hiếu Nghĩa
Ngày gửi: 17h:52' 21-04-2017
Dung lượng: 137.0 KB
Số lượt tải: 457
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT DUY XUYÊN MA TRẬN ĐỀ THAM KHẢO HỌC KỲ I Năm 2016-2017
TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN Môn: Tin học - Lớp 7

Cấp độ Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Số điểm:
10.0

1. Chương trình bảng tình
Biết chương trình bảng tính

Số tiết:
4
10%

Điểm:

1Số câu:
1

Phân phối

1,0

1,0


Số điểm:
1,0

2. Thực hiện tính toán trên trang tính
Biết ô tính và thanh công thức
Biết chuyển đổi từ toán học sang dạng toán Excel.
Số tiết:
4
25%

Điểm:

2

1

Số câu:
3

Phân phối

2,5

0,5

2,0
Số điểm:
2,5

3. Sử dụng các hàm để tính toán
Biết các hàm tính toán
Biết dung hàm để tính toán

Biết dùng hàm để xác định giá trị cao nhất giá trị thấp nhất


Số tiết
4
30%
 Điểm

1

11

Số câu:
3

Phân phối

3,0

1,0

1,01,0

3,0

4. Thao tác với bảng tính
Biết chèn thêm, xóa cột, Biết các bước sao chép nội dung ô tính.

Biết thực hiện được các bước di chuyển dữ liệu, chèn thêm cột, xóa cột.

Số tiết 4
35%
  Điểm
31
4

Phân phối

3,5

1,52,03,5

Số tiết:
16
100%
Điểm
Số câu:
7
Số câu:
2
Số câu:
1
Số câu:
1
Số câu:
11

Phân phối

10,0
Số điểm:
4,0
Số điểm:
3,0
Số điểm:
2,0
Số điểm:
1,0
Số điểm:
10

HIỆU TRƯỞNG TỔ TRƯỞNG CM GIÁO VIÊN RA ĐỀ


PHÒNG GD&ĐT DUY XUYÊN ĐỀ THAM KHẢO HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017
TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN Môn: Tin học - Lớp 7
Thời gian làm bài : 45 phút
I. Trắc nghiệm: (3điểm)
1. Em hãy chọn một phương án đúng trong những phương án trả lời sau: (1 điểm)
Câu 1. Giao của một hàng và một cột được gọi là?
A. Dữ liệu B. Khối C. Ô D. Công thức
Câu 2. Thành phần nào sau đây của trang tính cho biết nội dung của ô đang được chọn?
A. Trang tính B. Hộp tên C.Khối D. Thanh công thức
Câu 3. Để thêm cột trên trang tính ta thực hiện như sau:
A. Insert / Rows B. Insert / Columns C. Table / Columns D. Table / Rows
Câu 4. Muốn xóa cột em thực hiện:
A. Chọn cột cần xóa nhấn phím Delete B. Chọn cột cần xóa, vào Edit chọn Delete C. Chọn cột cần xóa nhấn phím Enter D. Chọn cột cần xóa, vào Edit chọn Columns
2. Điền các từ sau: bảng, phần mềm, biểu đồ, kí tự, tính toán vào khoảng trống cho thích hợp: (1 điểm)
Câu 1. Chương trình bảng tính là......(1) ……được thiết kế để giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng........(2) …., thực hiện các........(3) ……cũng như xây dựng các ........(4)…….minh họa cho các số liệu có trong bảng.
3. Em hãy nối tên hàm phù hợp với ý nghĩa ở cột cho ở bên: (1 điểm)
Ý nghĩa
Tên hàm

1. Hàm tính trung bình cộng
a) Max

2. Hàm tính
 
Gửi ý kiến