Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KH NGÀY PHÁP LUẬT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Tấn Phước
Ngày gửi: 23h:16' 05-05-2017
Dung lượng: 12.2 KB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ THUẬN AN
TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: … /KH-THĐ An Thạnh, ngày 12 tháng 01 năm 2017

KẾ HOẠCH
Công tác phổ biến, giáo dục và sinh hoạt ngày pháp luật năm 2017

Căn cứ kế hoạch số 63/KH-PGDĐT ngày 10/01/2017 của phòng giáo dục và đào tạo thị xã Thuận An về kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục Pháp luật năm 2017;
Nhằm phổ biến, giáo dục pháp luật, qua đó nâng cao kiến thức pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ công chức, viên chức, giữ vững kỷ cương, kỷ luật phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của các đơn vị trường học trên toàn thị xã, phục vụ nhiệm vụ chính trị của toàn ngành.
Trường THCS Trịnh Hoài Đức xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện với nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Tiếp tục triển khai Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, Luật phổ biến GDPL và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Giáo dục nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho CBCC.VC, người lao động, người học trong ngành, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về GD.
- Tuyên truyền, thông tin về các nhiệm vụ thực hiện công tác Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và Đại hội Đảng toàn quốc lần XII.
- Công tác PBGDPL nhằm góp phần đưa các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến các đối tượng một cách thường xuyên, kịp thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của các bộ công chức, viên chức và học sinh; góp phần ổn định môi trường giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; hạn chế hành vi vi phạm pháp luật, thực hiện nếp văn minh, giữ gìn an ninh-trật tự an toàn xã hội.
2. Yêu cầu:
- Nội dung cần bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành GD năm 2016, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của BCH TW về đổi mới căn bản và toàn diện GD-ĐT đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Công tác PBGDPL phải đúng chủ trương, đường lối quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước của ngành GDĐT.
- Kết hợp GDPL với GD đạo đức, lồng ghép hoạt động phổ biến GDPL với các cuộc vận động, các hoạt động ngoại khóa và các phong trào thi đua lớn của ngành trong năm 2017.
- PBGDPL phải đảm bảo tính đồng bộ, toàn diện, hiệu quả và phù hợp hình thức, biện pháp PBGDPL phải được đổi mới thường xuyên. Việc lựa chọn nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với đối tượng theo hướng kết hợp thực tiễn, học đi đôi với hành. Ngoài việc cung cấp thông tin pháp luật, công tác PBGDPL còn phải vận động cán bộ công chức, viên chức và học sinh chấp hành pháp luật.
- Công tác PBGDPL phải gắn chặc với giáo dục chính khóa với giáo dục ngoại khóa: Tích hợp lồng ghép nội dung pháp luật một cách hợp lý trong các môn học Giáo dục công dân. Kết hợp giáo dục pháp luật thông qua các môn với các hoạt động ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt chủ nhiệm, sinh hoạt dưới cờ.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
- Tuyên truyền, thông tin về các nhiệm vụ thực hiện công tác Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và Đại hội Đảng toàn quốc lần XII
- Tiếp tục giới thiệu, phổ biến Hiến Pháp năm 2013, phổ biến các luật, pháp luật mới được Quốc hội khóa XIII thông qua, triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về PBGDPL, trong đó tập trung vào các luật về tổ chức bộ máy nhà nước, liên quan đến quyền con người, quyền công dân; các văn bản pháp luật quan trọng khác liên quan đến hoạt động và đời sống của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bằng hình thức phù hợp với đối tượng, địa bàn.
- Triển khai thực hiện Luật phổ biến, GDPL và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật.
- Triển khai đề án, chương trình, Kế hoạch về phổ biến GDPL.
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 1374/KH-SGDĐT ngày 11/9/2013 của Sở GDĐT về kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường” trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓