Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Tấn Phước
Ngày gửi: 23h:17' 05-05-2017
Dung lượng: 8.4 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-ĐT TX THUẬN AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……/KH-THĐ An Thạnh, ngày .... tháng ..... năm 2016

KẾ HOẠCH
Về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Năm học 2016 - 2017
A. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
I. MỤC TIÊU
- Ngăn chặn và đẩy lùi lãng phí trong nhà trường góp phần nâng cao hiệu quả quản lý các nguồn nhân lực cho sự nghiệp giáo dục;
- Nâng cao ý thức trách nhiệm của CBGV.NV về thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
II. YÊU CẦU
- Nhận thức sâu rộng Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thi hành luật của chính phủ, các ngành của trung ương, tỉnh, thị xã nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như trong hành động;
- Cụ thể hoá và thực hiện có hiệu quả một số giải pháp, nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm học 2016-2017.
B. NỘI DUNG KẾ HỌACH
I. TỔ CHỨC HỌC TẬP LUẬT THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ.
- Tổ chức triển khai cho CBGV.NV trong trường học tập đầy đủ Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của chính phủ, các văn bản của UBND Tỉnh, của UBND thị xã nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến trong lề lối làm việc, cải cách hành chính và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
II. THỰC HIỆN CÔNG KHAI, KIỂM TRA GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ.
- Căn cứ các quyết định, định mức, tiêu chuẩn, chế độ chính sách do trung ương ban hành, trường sẽ thực hiện đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm nghiêm túc xử lý các vi phạm, tổ chức công khai và quản lý chặt chẽ các định mức tiêu chuẩn chế độ đã ban hành.
- Trường thực hiện công khai đúng qui định như: công khai việc sử dụng ngân sách nhà nước, công khai mua sắm trang thiết bị làm việc, công khai quản lý, sử dụng nơi làm việc, công trình phúc lợi công cộng và các tài sản khác trong trường học.
III. KIỂM TRA, THANH TRA XỬ LÝ VI PHẠM QUI ĐỊNH VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ.
- Kiểm tra thực hành tiết kiệm chống lãng phí là một nội dung của kế hoạch nhà trường, là biện pháp phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Năm 2016-2017 công tác kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tập trung vào các lĩnh vực sau:
+ Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và các kinh phí ngoài ngân sách;
+ Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất;
+ Mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng các trang thiết bị dạy học;
+ Xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã phát hiện qua kiểm tra, thanh tra.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG CÁC LĨNH VỰC:
1. Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính khác
- Thực hiện nghiêm túc các qui định của luật ngân sách nhà nước trong quản lý sử dụng, kiểm soát chi và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước;
- Đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản phải thực hiện theo qui định hiện hành của pháp luật, đảm bảo nguyên tắc tài chính;
- Khi tổ chức Hội nghị, tổng kết, lễ kỷ niệm … phải nâng cao hiệu quả, triệt để tiết kiệm; không được sử dụng kinh phí nhà nước để chi quà biếu, quà tặng không đúng chế độ qui định.
- Không dùng kinh phí nhà nước để tổ chức đi tham quan.
2. Quản lý đầu tư xây dựng
- Theo dõi trong phạm vi quyền hạn.
3. Quản lý đất đai, trụ sở làm việc
- Trường có trách nhiệm bảo toàn quỹ đất được giao, đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích và chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng theo qui định pháp luật .
4. Quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong đơn vị.
- Sử dụng có hiệu quả đội ngũ CB viên chức hiện có, thực hiện tinh giản biên chế đối với CB viên chức không đủ năng lực, không đáp ứng yêu cầu chuyên môn và vi phạm kỷ luật lao động;
-Tăng cường giám sát thực hiện các qui chế, nội qui về kỷ luật lao động, thời gian lao động, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giờ giấc làm việc;
5. Đối với sản xuất và tiêu dùng
- Đẩy mạnh công
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓