Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KH HAI KHÔNG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Tấn Phước
Ngày gửi: 23h:20' 05-05-2017
Dung lượng: 9.6 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ THUẬN AN
TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC

Số: /KH-THĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Thạnh, ngày 07 tháng 10 năm 2016KẾ HOẠCH
Về việc thực hiện cuộc vận động “Hai không” năm học 2016-2017

Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017 của Phòng GD&ĐT Thị xã Thuận An;
Căn cứ kế hoạch của trường THCS Trịnh Hoài Đức về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017;
Trường THCS Trịnh Hoài Đức xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện cuộc vận động "Hai không" như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Thuận lợi:
- Đội ngũ CB-GV-CNV nhà trường có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao, nền nếp học sinh được ổn định.
- Năm học 2016-2017 là năm các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ngành Giáo dục tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” cùng với các phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, ... Do vậy đã làm cho đội ngũ nhận thức rõ vai trò, nhiệm vụ của nhà trường, của từng cá nhân trong giai đoạn hiện nay.
- Đảng và Nhà nước tiếp tục có những chính sách ưu tiên CBGV và học sinh, đặc biệt là CBGV, học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.
- Đảng ủy, chính quyền địa phương, cha mẹ học sinh quan tâm thường xuyên đến nhà trường, hỗ trợ nhà trường thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.
- Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Hai không” được thành lập gồm các thành viên nằm trong các ban ngành đoàn thể, năng động, có trách nhiệm và khả năng tuyên truyền vận động đồng nghiệp đoàn kết cùng thực hiện cuộc vận động này.
- Công đoàn và Chính quyền phối kết hợp chặt chẽ trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trong nhà trường.
2. Khó khăn:
- Cơ sở vật chất của nhà trường đảm bảo, tuy nhiên số phòng học thiếu so với số lớp hiện có nên phải trưng dụng thêm một số phòng bộ môn để học. Ngăn nhà xe làm phòng phụ đạo cho học sinh; phòng máy tính, trang thiết bị dạy học vẫn còn thiếu. Do vậy, ảnh hưởng lớn đến chất lượng giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh.
- Địa bàn rộng, điều kiện kinh tế khó khăn một bộ phận nhân dân còn chưa quan tâm đến con cái, nhất là số con dân nhập cư. Do vậy nhà trường gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý học sinh, nâng cao chất lượng dạy- học.
II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “HAI KHÔNG”.
1. Mục tiêu
- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. Đưa hoạt động này trở thành hoạt động thường xuyên trong các cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục; phát hiện, xử lý triệt để các biểu hiện tiêu cực trong việc giảng dạy, thi cử và đánh giá học sinh.
- Xây dựng trường học có đội ngũ CBGV chuẩn mực về đạo đức, vững vàng về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ.
2. Nội dung cần thực hiện trong năm học 2016-2017
a. Tiếp tục củng cố và kiện toàn Ban chỉ đạo cuộc vận động “Hai không” năm học 2016-2017.
b. Tiếp tục tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Ngành và các cấp tới toàn thể CBGV-CNV và học sinh.
c. Phát động các phong trào thi đua, tổ chức ký cam kết thực hiện cuộc vận động “Hai không” từ đầu năm học. Vận động các cá nhân, tập thể CBGV-CNV, học sinh đăng kí chỉ tiêu thi đua trong năm học.
d. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo từ Ban giám hiện nhà trường, các tổ chuyên môn, các đoàn thể. Duy trì việc trao đổi thông tin hai chiều giữa các ban ngành, đoàn thể trong nhà trường.
e. Tổ chức chuyên đề giảng dạy các môn học, làm và sử dụng triệt để đồ dùng dạy học. Duy trì có chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên môn tổ, trường.
g. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của địa phương, ban đại diện cha mẹ học sinh quản lý và giáo dục toàn diện học sinh. Quan tâm
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓