MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

  Quảng cáo

  Quảng cáo

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  KH VẬN ĐỘNG MỖI THẦY CÔ LÀ MỘT TẤM GƯƠNG TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Tấn Phước
  Ngày gửi: 23h:21' 05-05-2017
  Dung lượng: 9.0 KB
  Số lượt tải: 15
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD-ĐT TX THUẬN AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: ……/KH-THĐ An Thạnh, ngày tháng 09 năm 2016

  KẾ HOẠCH
  Về việc thực hiện cuộc vận động
  “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”
  năm học 2016 – 2017

  Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đạo đức nhà giáo;
  Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của công đoàn ngành giáo dục, Phòng GD&ĐT Thuận An về việc thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và kết quả Hội nghị CBCCVC nhà trường;
  Trường THCS Trịnh Hoài Đức xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" trong năm học 2016-2017 như sau:
  I. Đặc điểm tình hình
  1. Thuận lợi:
  - Nhà trường thường xuyên nhận được sự qua tâm chỉ đạo của Phòng GD&ĐT, Đảng ủy, HĐND, UBND cùng các ban ngành và nhân dân trong địa phương.
  - Đội ngũ cán bộ giáo viên có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao, mọi nề nếp ổn định. Nhà trường có nhiều giáo viên trẻ năng động, sáng tạo.
  - Đội ngũ giáo viên, nhân viên nhận thức rõ vai trò, nhiệm vụ của nhà trường, của từng cá nhân trong giai đoạn hiện nay.
  - Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động được thành lập gồm các thành viên là các cán bộ cốt cán nằm trong các bộ phận chuyên môn và đoàn thể, năng động, có trách nhiệm và khả năng tuyên truyền vận động đồng chí, đồng nghiệp đoàn kết cùng thực hiện cuộc vận động này.
  - Công đoàn và Chính quyền phối kết hợp chặt chẽ trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trong nhà trường.
  2. Khó khăn:
  - Cơ sở vật chất của nhà trường vẫn còn thiếu so với tình hình tăng số lượng học sinh.
  - Một bộ phận PHHS còn chưa quan tâm đến con em mình. Có nhiều gia đình, bố mẹ đi làm công nhân nên việc quản lý các em thời gian ngoài nhà trường còn chưa sát. Do vậy nhà trường gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý học sinh, nâng cao chất lượng dạy - học.
  - Tình hình dân nhập cư đông, tệ nạn xã hội trên địa bàn có nhiều phức tạp, do vậy ít nhiều ảnh hưởng tư tưởng của đội ngũ và học sinh.
  II. Mục đích, yêu cầu
  1. Mục tiêu
  - Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” do Ngành phát động. Từng bước xây dựng và duy trì chất lượng đội ngũ CBGV đáp ứng tiêu chí trường chuẩn quốc gia.
  - Động viên CBGV phát huy tinh thần học và tự học, đồng thời sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
  2. Nội dung thực hiện
  - Củng cố và kiện toàn Ban chỉ đạo cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
  - Làm cho đội ngũ Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và toàn thể cán bộ viên chức trong toàn trường nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và ý nghĩa của cuộc vận động. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ viên chức về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên tự học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và sáng tạo trong các hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục, góp phần đổi mới mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.
  - Tạo được phong trào rèn luyện trong toàn trường theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những chuẩn mực đạo đức nhà giáo.
  - Phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giáo viên trong sự nghiệp giáo dục, trong việc giữ gìn uy tín để phát triển bền vững nhà trường.
  - Nâng cao vai trò, uy tín của mỗi thầy giáo, cô giáo, cán bộ và viên chức nhà trường trong hoạt động giáo dục và giảng dạy.
  - Xây dựng những tấm gương sinh động về đạo đức, về tinh thần tự học và sáng tạo trong đội ngũ thầy giáo, cô giáo, cán bộ và viên chức trong nhà trường.
  III. Nội dung cuộc vận động:
  Toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên trong trường thực hiện tốt các phẩm chất đạo đức, tinh
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓