MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

  Quảng cáo

  Quảng cáo

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  KH THỰC HIỆN 2016-2020

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Tấn Phước
  Ngày gửi: 23h:21' 05-05-2017
  Dung lượng: 8.6 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT TX THUẬN AN TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  Số: /KH-THĐ
  An Thạnh, ngày 13 tháng 04 năm 2017
  
  KẾ HOẠCH
  Triển khai thực hiện xây dựng "Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân" và "Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ"
  Của trường THCS Trịnh Hoài Đức giai đoạn 2016-2020
  Thực hiện Kế hoạch số 297/KH-PGDĐT ngày 11/04/2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An về việc triển khai thực hiện nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền, xây dựng "Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân" và "Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ" của ngành GD&ĐT giai đoạn 2016-2020;
  Trường THCS Trịnh Hoài Đức xây dựng Kế hoạch xây dựng "Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân" và "Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ" của trường giai đoạn 2016-2020 với các nội dung như sau:
  I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
  1. Mục đích:
  - Xây dựng "Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân" và "Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ".
  - Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thân thiện, gần gũi vì nhân dân phục vụ, góp phần quan trọng trong xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, phụ huynh học sinh khi đến giải quyết công việc hành chính trên tinh thần "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân" theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
  - Đổi mới mạnh mẽ lề lối làm việc của cán bộ tại đơn vị trong cách phục vụ tổ chức, công dân; từng bước chuyển sang chính quyền thân thiện, gần dân và thực sự của dân, do dân và vì dân; xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện trong nhận thức của người dân.
  2. Yêu cầu:
  - Chính quyền, công sở thân thiện phải đảm bảo sự hài lòng của nhân dân, tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc hành chính;
  - Chính quyền, công sở phải thực hiện tốt yêu cầu "biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin", biết xin lỗi và biết cảm ơn; thấu hiểu và chia sẻ các vướng mắc, bức xúc của nhân dân, của tổ chức và cá nhân;
  - Chính quyền, công sở thân thiện phải có thái độ tôn trọng nhân dân, tổ chức và cá nhân khi xem xét, giải quyết công việc hành chính; phải thể hiện văn minh, văn hóa trong giao tiếp ứng xử, tạo được hình ảnh thân thiện, gần gũi trong nhìn nhận, đánh giá của nhân dân, tổ chức và cá nhân khi đến liên hệ.
  - Xây dựng chính quyền, công sở thân thiện phải đảm bảo sự hài lòng của dân, cơ quan và tổ chức; nâng cao cải cách thủ tục hành chánh.
  - Phải đảm bảo quyền làm chủ của dân, của CBCC.VC, người lao động; Phải đảm bảo tính công khai, minh bạch trong xử lý, giải quyết các vướng mắc, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật;
  II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
  1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về công tác dân vận của chính quyền, xây dựng mô hình "Chính quyền thân thiện, Công sở thân thiện"
  - Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và các phương thức, kỹ năng thực hiện công tác dân vận của chính quyền, từng bước đáp ứng yêu cầu công sở thân thiện, gần gũi trong giải quyết công việc; xây dựng thái độ, phong cách làm việc ngày càng tốt hơn;
  - Tuyên truyền, quán triệt bài báo “Dân vận” của Bác Hồ; Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XI; Quyết định số 290-QĐ/TW, Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị 18/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 49-CT/TU của tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn khác;
  2. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính
  - Thực hiện tốt nội dung cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian xử lý, giảm bớt giấy tờ thủ tục hành chính; giải quyết kịp thời các công việc hành chính của nhân
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓