Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

140 cau hoi on tap kiem tra HKII (2016 - 2017)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Thanh Hùng
Ngày gửi: 20h:21' 06-05-2017
Dung lượng: 144.5 KB
Số lượt tải: 433
Số lượt thích: 0 người
VIỆT NAM 1954 - 1975
Câu 1 . Sau hiệp định Giơnevơ về Đông Dương, nhân dân ta không thể tiến hành Tổng tuyển cử để thống nhất đất nước là vì
A. Mĩ phá hoại hiệp định, dựng lên chính quyền tay sai, âm mưu chia cắt lâu dài nước ta.
B. đồng bào 2 miền khó khăn trong việc đi lại để tham gia Tổng tuyển cử.
C. thiếu một ủy ban quốc tế để giám sát. D. hậu quả cuộc chiến tranh kéo dài 9 năm cản trở kế hoạch của ta.
Câu 2. Sau khi Pháp rút khỏi nước ta, Mĩ có hành động gì?
A. Biến nước ta thành căn cứ quân sự, tiến đánh Trung Quốc.
B. Ủng hộ chính phủ tay sai Ngô Đình Diệm lên nắm chính quyền.
C. Trực tiếp đưa quân đội và miền Nam thay quân Pháp.
D. Biến miền Nam thành thị trường tiêu thụ hàng hóa của Mĩ.
Câu 3. Sau cuộc kháng chiến chống pháp kết thúc, Miền Bắc đã căn bản hoàn thành cuộc cánh mạng nào?
A. Cách mạng ruộng đất. B. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
C. Cách mạng xã hội chủ nghĩa. D. Cách mạng xanh trong nông nghiệp.
Câu 4. Nét nổi bật nhất về tình chính trị ở VN sau khi Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương được kí kết là
A. Pháp rút quân khỏi miền Bắc trở về nước. B. miền Nam bầu cử và thành lập chính phủ.
C. nhân dân hai miền tiến hành Tổng tuyển cử. D. đất nước bị chia cắt làm hai miền Nam - Bắc
Câu 5. Nhiệm vụ nào sau đây không phải là nhiệm vụ của cách mạng miền Bắc sau 1954?
A. Tiếp tục thực hiện cách mạng dân tộc, dân chủ. B. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế. C. Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa. D. Thực hiện nghĩa vụ hậu phương lớn.
Câu 6. Nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng miền Bắc sau 1954 là gì?
A. Tiếp tục thực hiện cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. C. Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa
B. Tiến hành cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.D. Chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ.
Câu 7. Nhiệm vụ nào sau đây không phải là nhiệm vụ của cách mạng miền Nam sau 1954?
A. Tiếp tục thực hiện cách mạng dân tộc, dân chủ. B. Đấu tranh chống Mĩ – Diệm.
C. Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa. D. Giải phóng miền Nam thống nhất nước nhà.
Câu 8. Nhiệm vụ của cách mạng miền Nam sau 1954 là gì?
A. Tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. B. Làm hậu phương kháng chiến.
C. Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa. D. Chống chiến tranh phá hoại của Mĩ.
Câu 9 . Nhiệm vụ cơ bản nhất của cách mạng nước ta sau 1954 là gì?
A. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, hỗ trợ cho cách mạng miền Nam.
B. Tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam chống Mĩ -ngụy, miền Bắc tiến lên CNXH
C. miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội chi viện cho miền Nam, miền Nam tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, bảo vệ miền Bắc, thực hiện thống nhất nước nhà.
D. miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất nước nhà.
Câu 10. Mục tiêu chung của cách mạng hai miền sau Hiệp định Giơ ne vơ là gì?
A. Kháng chiến chống Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam.
B. Hoàn thành cuộc cách mạng DTDCND trong phạm vi cả nước, thực hiện hòa bình, thống nhất đất nước.
C. Kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam, xây dựng CNXH ở miền Bắc.
D. Kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam, thực hiện cách mạng ruộng đất ở miền Bắc.
Câu 11. Đường lối thể hiện sự sáng tạo, độc đáo của Đảng ta trong thời kì chống Mĩ cứu nước là gì?
A. Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. B. Tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam.
C. Tiến hành đồng thời cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc.
D. Đánh Mĩ và tay sai, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ
No_avatar

Tài liệu này của Hoàng Văn Dựng mà, nên để bản quyền chứ!  thay header - footer là không nên!

 

No_avatar

SAO KHONG GUI DAP AN LUON VAY

 
Gửi ý kiến