Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI CN8 HKI PTNL

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Thị Hồng Thúy
Ngày gửi: 17h:10' 17-05-2017
Dung lượng: 840.5 KB
Số lượt tải: 198
Số lượt thích: 0 người
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN : CÔNG NGHỆ 8 (Đề 1)
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
 Cấp độ thấp
 Cấp độ cao


Chủ đề1
Vẽ kĩ thuật
1.Biết được vai trò của bản vẽ kĩ thuật đối với sản xuất và đời sống.
2. Hiểu được trình tự đọc một số bản vẽ đã được học.
3. Vận dụng làm bài tập về quy ước ren.Số câu hỏi
Số điểm.
Tỉ lệ
Câu 1

20%
Câu 2

20%
Câu 3

10%

3 câu
5 đ
50%

Chủ đề 2
Cơ khí
4. Học sinh nêu được khái niệm chi tiết máy
5. Học sinh hiểu được một số phương pháp hàn.
6. Giải thích được nguyên nhân dùng các loại mối ghép
7. Tính được tỉ số truyền chuyển động i.

8. Nhận ra đặc điểm của tỉ số truyền i.


Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ
Câu 4

10%
Câu 5

10%
Câu 6: 1đ
Câu 7a: 1 đ
20%
Câu 7b

10%
4 câu
5 đ
50%

Tổng cộng:

3 điểm
30%

3 điểm
30%

3 điểm
30%
1 điểm
10%
7 câu
10 điểm
100%


GVBM Tổ trưởng chuyên môn BGHĐinh Thị Hồng Thúy Lê Ngọc Châu Phan Đức Cường
Phòng GD& ĐT Châu Thành CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS Thái Bình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 -2017
MÔN : CÔNG NGHỆ 8 (Đề 1)
Câu 1:(2đ) Nêu vai trò của bản vẽ kĩ thuật đối với sản xuất?
Câu 2:(2đ) Nêu trình tự đọc bản vẽ lắp?
Câu 3:(1đ) Xem xét các hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh của ren lỗ. Hình nào vẽ đúng?
Hình chiếu
Đúng

Đứng


Cạnh


 
Câu 4:(1đ) Nêu khái niệm chi tiết máy?
Câu 5:(1đ) Thế nào là hàn áp lực?
Câu 6:(1đ)Tại sao người ta không hàn quai soong (nồi) vào soong mà phải tán đinh?
Câu7: Đĩa xích của xe đạp có 60 răng, đĩa líp có 20 răng.
a) Tính tỉ số truyền i (1đ)
b) Chi tiết nào quay nhanh hơn, nhanh hơn mấy lần? (1đ)

GVBM Tổ trưởng chuyên môn BGHĐinh Thị Hồng Thúy Lê Ngọc Châu Phan Đức Cường

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
Câu hỏi
Nội dung
Biểu điểm

Câu 1
- Bản vẽ kỹ thuật là ngôn ngữ dùng chung trong kỹ thuật, trong sản xuất.
- Bản vẽ kĩ thuật phải diễn tả chính xác hình dạng và kết cấu của sản phẩm, và đầy đủ các thông tin cần thiết khác như kích thước, vật liệu, yêu cầu kĩ thuật. . . Các thông tin này được trình bày theo các quy tắc thống nhất.
2đ

Câu 2
1)Khung tên:
2)Bảng kê
3)Hình biểu diễn
4)Kích thước
5)Phân tích chi tiết
6)Tổng hợp
2đ

Câu 3
Hình chiếu
Đúng

Đứng
c

Cạnh
f


1đ

Câu 4
- Là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh và thực hiện một nhiệm vụ nhất định trong máy.
1 đ

Câu 5
-Hàn áp lực: Kim loại ở chỗ tiếp xúc được nung tới trạng thái dẻo, sau đó dùng lực ép chúng dính lại với nhau
1 đ


Câu 6
- Vì nhôm khó hàn và mối ghép đinh tán sẽ đảm bảo chịu được lực lớn, mối ghép đơn giản, khi hỏng dễ thay
1 đ

Câu 7:
a)Tỉ số truyền i: i = 
b) Ta có i =  = 3 ( n2 = 3. n1. Vậy đĩa líp quay nhanh hơn 3 lần.
1đ
Tổng cộng

10 đ


GVBM Tổ trưởng chuyên môn BGHĐinh Thị Hồng Thúy Lê Ngọc Châu Phan Đức Cường


 
Gửi ý kiến