Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI HKII TIN HỌC 6 VÀ ĐÁP ÁN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hoa Hồng
Ngày gửi: 22h:11' 17-05-2017
Dung lượng: 213.6 KB
Số lượt tải: 128
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Lê Hồng Phong KIỂM TRA HKII - NĂM HỌC: 2016-2017
Họ tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Môn: TIN HỌC 6
Lớp: 6/. . . . . . Thời gian: 45’
Tổng điểm
Nhận xét của giáo viên
Giám thị
Giám khảo

Đề:
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 ĐIỂM)
Câu 1: Trong Microsoft Word, chức năng của nút lệnh / trên thanh công cụ định dạng là:
A. Dùng để thay đổi tỉ lệ hiển thị văn bản B. Dùng để thay đổi màu chữ
C. Dùng để thay đổi cỡ chữ D. Dùng để thay đổi kiểu chữ
Câu 2: Muốn chèn hình ảnh vào văn bản phải thực hiện lệnh:
A.Picture ( Insert ( From File . B. Insert ( From File ( Picture.
C.Insert ( Picture ( From File. D. Tất cả đúng.
Câu 3: Khi muốn hình ảnh nằm phía sau văn bản ta chọn cách bố trí nào sau đây?
A./ B./ C./D./
Câu 4: Để mở tệp văn bản có sẵn trong máy, em sử dụng lệnh nào?
A. File/Copy. B. File/New. C. File/Save. D. File/Open.
Câu 5: Để chèn thêm cột vào bên trái một cột trong bảng, trước hết ta đưa trỏ chuột vào một ô trong cột cần chèn thêm rồi thực hiện:
A. Vào Format, chọn Columns to the Left.
B. Vào Insert, chọn Columns to the Left
C. Vào Table, chọn Insert, chọn Columns to the Left.
D. Vào Insert, chọn Table, chọn Columns to the Left.
Câu 6: Sau khi khởi động, Word mở một văn bản tạm thời có tên là?
A. Tạm thời B. .Doc C. Document1 - Microsoft Word D. Word.doc
Câu 7: Khi soạn thảo văn bản trong các cách sắp xếp dưới đây, trình tự nào là hợp lí nhất?
A. Trình bày ( chỉnh sửa ( gõ văn bản ( in ấn.
B. Gõ văn bản ( chỉnh sửa ( Trình bày ( in ấn.
C. Gõ văn bản ( trình bày ( chỉnh sửa ( in ấn.
D. Gõ văn bản ( trình bày ( in ấn ( chỉnh sửa.
Câu 8: Em sử dụng nút lệnh nào dưới đây để sao chép và dán văn bản?
A./ và / B. / và /C. / và / D. / và /
Câu 9: Nút lệnh / dùng để:
A. Căn thẳng lề trái
B. Căn thẳng lề phải

C. Căn giữa
D. Căn thẳng hai lề

Câu 10: Muốn khôi phục trạng thái văn bản trước khi thực hiện thao tác em sử dụng nút lệnh nào?
A./. B./.
C./. D. Tất cả sai.
II. PHẦN TỰ LUẬN (5ĐIỂM)
Câu 1: (2điểm) Có mấy cách khởi động Microsoft Word (trên Win XP)? Nêu các cách đó.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Gửi ý kiến