Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi thử lần 7 - TT Viên Thảo

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thanh Hải
Ngày gửi: 22h:41' 18-05-2017
Dung lượng: 52.6 KB
Số lượt tải: 559
Số lượt thích: 0 người
TRUNG TÂM GD VIÊN THẢO
138 Nguyễn Thị Minh Khai – Đà Nẵng
Điện thoại: 0913.59 88 44
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017
Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề


Lần 7

(Ghi chú: Học sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm)
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố : H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137.

Kim loại nào sau đây có thể được điều chế bằng cả 3 phương pháp: thủy luyện, nhiệt luyện và điện phân dung dịch?
A. K B.Al C.Mg D.Cu 
Hợp kim là
A.hợp chất của kim loại với một kim loại khác hoặc một phi kim
B.hỗn hợp của các hợp chất kim loại hoặc hợp chất của kim loại và phi kim đun nóng chảy rồi để nguội
C.hỗn hợp trộn đều của các kim loại
D.chất rắn thu được khi để nguội hỗn hợp nóng chảy của các kim loại hoặc kim loại và phi kim 
Cho 12,15 gam kim loại M tác dụng hết với H2SO4 loãng, dư thoát ra 15,12 lít khí H2 (đktc). Kim loại M là
A.Na B.Fe C.Mg D.Al 
Phản ứng nào dưới đây xảy ra
A.Fe + ZnCl2 B.Mg + NaCl C.Fe + Cu(NO3)2 D.Al + MgSO4
Kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường?
A.Na B.Al C.Fe D.Mg 
Cho dung dịch FeCl2 phản ứng với dung dịch AgNO3 dư thu được kết tủa X. Kết tủa X có chứa
A.Ag B.AgCl, Ag C.Fe, Ag D.AgCl 
Trường hợp nào sau có hiện tượng ăn mòn điện hóa?
A.Nhúng thanh sắt vào dung dịch axit sunfuric đặc nóng
B.Gắn miếng kẽm vào đáy tàu đi biển
C.Đốt dây đồng trong không khí
D.Đốt than tổ ong 
Cho phản ứng sau: Cu + Fe3+ → Cu2+ + Fe2+, phản ứng cho thấy phát biểu nào sau là đúng
A. Đồng có tính khử mạnh hơn ion sắt(II)
B. Tính oxi hóa của ion Fe2+ > tính oxi hóa của ion Cu2+
C. Kim loại đồng đẩy được sắt ra khỏi muối
D. Tính oxi hóa của ion Cu2+ > tính oxi hóa của ion Fe3+
Hỗn hợp X gồm Cu, Mg, MgO được hòa tan hoàn toàn vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 4,48 lít khí NO (đktc). Mặt khác nếu hỗn hợp đó phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng, dư, thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Khối lượng kim loại Cu có trong X là
A.6,4 gam B.9,6 gam C.12,8 gam D.3,2 gam 
Cho hỗn hợp rắn gồm Mg, MgCO3 vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được một chất khí duy nhất và dung dịch X. Nhỏ dung dịch NaOH dư vào dung dịch X thu được kết tủa và khí thoát ra. Sản phẩm khử HNO3 là
A.NO B.N2 C.NH4NO3 D.NO2
Hóa chất được sử dụng để thu được Fe tinh khiết từ hỗn hợp của Fe và Al là
A.dung dịch HNO3 đặc nguội B.dung dịch HCl
C.dung dịch MgCl2 D.dung dịch FeSO4
Cho 3,68 gam hỗn hợp Al, Zn phản ứng với dung dịch H2SO4 vừa đủ thu được 0,1 mol H2. Khối lượng muối của kẽm thu được sau phản ứng là
A.6,44 gam. B.6,48 gam. C.2,6 gam. D.1,08 gam. 
Cho kim loại K vào dung dịch chứa Ca(HCO3)2. Hiện tượng xảy ra là
A. Không thấy hiện tượng gì B. có kết tủa trắng xuất hiện
C. có khí bay ra và có kết tủa trắng xuất hiện. D. có khí bay ra
Chất nào dưới đây gây hiệu ứng nhà kính?
A.CO2 B.O3 C.N2 D.O2
Tên gọi của hợp chất CH3COOCH3 là
A.Metyl fomat B.
No_avatar

toàn là copy của người khác rồi đem lên đây.lòng tự trọng để 4 chân gặm CMNR

No_avatar

Tuy là copy nhưng mà dù sao chia sẻ để cho thêm nhiều người biết vẫn tốt mà.

váy bầu

 
Gửi ý kiến