Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ KIÊM TRA HỌC KÌ II MÔN TOÁN 10 NĂM HỌC 2016-2017 (CÓ MA TRẬN MÔ TẢ +ĐÁP ÁN)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: TỔ TOÁN TRƯỜNG THPT THỚI LAI
Người gửi: Nguyễn Đông Tà
Ngày gửi: 09h:05' 20-05-2017
Dung lượng: 537.0 KB
Số lượt tải: 588
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Tấn Linh)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
TRƯỜNG THPT THỚI LAI
----------------

KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: TOÁN 10
Thời gian làm bài:90 phút;
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)


A. MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II TOÁN 10 ( 2016- 2017)
Chủ đề/chuẩn KTKN
Cấp độ tư duy


Nhận biết
Thông hiểu
VD thấp
VD cao
Cộng

1. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất
Biết tìm được tập nghiệm của bpt hoặc hệ bpt bậc nhất
Câu 11

2. Nhị thức- bpt và hệ bpt bậc nhất 2 ẩn
Biết xét dấu nhị thức , hiểu được điểm thuộc miền nghiệm của hệ bpt bậc nhất 2 ẩn
Câu 2
Câu 3


2

3. Tam thức bạc hai, bpt bậc hai
Biết được định lí dấu tam thức bậc hai,hiểu và tìm được tập nghiệm của bpt bậc hai một ẩn, vận dụng định lí dấu tam thức để tìm giá trị tham số thỏa điều kiện cho trước
Câu 4
Câu 5
Bài 1

Câu 6

3

4. Thống kê
Biết được số trung bình cộng, phương sai, độ lệch chuẩn của mẫu số liệu
Câu 71

5. Góc và cung lượng giác
Biết được dấu của các giá trị lượng giác
Câu 81

6. Giá trị lượng giác của cung (góc) và cung (góc) liên quan đặc biệt
Biết công thức lượng giác cơ bản, giá trị lượng giác của các cung(góc)liên quan đặc biệt và vận dụng được để tính giá trị biểu thức lượng giác
Câu 9
Câu 10

Câu 11
Bài 2b
Bài 2a
3

7. Công thức lượng giác
Biết và hiểu được các công thức lượng giác
Câu 12
Câu 13


2

8. Phương trình đường thẳng
Biết các khái niệm vectơ pháp tuyến, vectơ chỉ phương và viết được phương trình đường thẳng khi biết một số yếu tố
Câu 14
Câu 15
Bài 3
Câu 16
3

9. Phương trình đường tròn
Biết khái niệm phương trình đường tròn, phương trình tiếp tuyến của đường tròn và tìm được tâm, bán kính của đường tròn cho trước
Câu 17
Câu 18
Câu 19
Bài 4
3

10. Phương trình Elip
Biết phương trình chính tắc và hình dạng của Elip
Câu 201

Tổng
10
6
2 + Bài 1,2b,3
2 + Bài 4
20


B. BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT NỘI DUNG CÂU HỎI
Chủ đề
Câu
Mô tả

1. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất
1
Nhận biết : tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất

2. Nhị thức- bpt và hệ bpt bậc nhất 2 ẩn
2
 Nhận biết :dấu của nhị thức


3
Thông hiểu: điểm thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn

3. Tam thức bậc hai, bpt bậc hai
4
Nhận biết: định lí dấu tam thức bậc hai


5
Thông hiểu : tìm tập nghiệm của bất phương trình bậc hai


6
Vận dụng cao: tìm điều kiện của tham số để bpt bậc hai nghiệm đúng với mọi 


Bài 1
Vận dụng:tìm tập nghiệm của bpt dạng tích, thương của nhị thức và tam thức

4. Thống kê
7
Nhận biết: số trung bình cộng của mẫu số liệu

5. Góc và cung lượng giác
8
Nhận biết: dấu của các giá trị lượng giác

6. Giá trị lượng giác của cung (góc) và cung (góc) liên quan đặc biệt
9
Nhận biết:công thức lượng giác cơ bản


10
Thông hiểu: công thức cung(góc) liên quan đặc biệt


11

Vận dụng: tính giá trị biểu thức lượng giác khi cho trước một giá trị lượng giác


Bài 2a
 Vận dụng cao: chứng minh đẳng thức lượng giác


Bài 2b
Vận dụng: tính 2 giá trị lượng giác khi biết trước 1 giá trị lượng giác

7. Công thức lượng giác
12
Nhận biết : công thức cộng


13
Thông hiểu: công thức nhân đôi, công thức hạ bậc

8. Phương trình đường thẳng
14
Nhận biết: VTCP của đường thẳng


15
Thông hiểu: viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm


16
Vận dụng cao: viết phương trình đường thẳng thỏa điều kiện cho trước


Bài 3
 
Gửi ý kiến