Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Luyện đề Tổng hợp lý thuyết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Từ Đức Hà
Ngày gửi: 09h:50' 20-05-2017
Dung lượng: 173.5 KB
Số lượt tải: 473
Số lượt thích: 0 người
LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÓA HỌC VÔ CƠ
Bài 1. nào sau không ra hoá ?
A. Cho Fe vào dung H2SO4 loãng, . B. khí Cl2 vào dung FeCl2.
C. khí H2S vào dung CuCl2. D. khí H2S vào dung FeCl2.
(Trích câu 3 – Mã đề 825 – 2009)
Bài 2. Cho các kim sau: Cu-Fe (I); Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi xúc dung li thì các kim mà trong Fe mòn là:
A. I, II và III. B. I, II và IV. C. I, III và IV. D. II, III và IV.
(Trích câu 4 – Mã đề 825 – 2009)
Bài 3. Cho , hai có mol nhau: Na2O và Al2O3; Cu và FeCl3; BaCl2 và CuSO4; Ba và NaHCO3. có tan hoàn toàn trong () ra dung là
A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.
(Trích câu 6 – Mã đề 825 – 2009)
Bài 4. Dãy các tác dung HCl loãng là:
A. AgNO3, (NH4)2CO3, CuS. B. Mg(HCO3)2, HCOONa, CuO.
C. FeS, BaSO4, KOH. D. KNO3, CaCO3, Fe(OH)3.
(Trích câu 14 – Mã đề 825 – 2009)
Bài 5. Cho trình hoá : Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O
Sau khi cân trình hoá trên các là nguyên, thì HNO3 là
A. 46x - 18y. B. 45x - 18y. C. 13x - 9y. D. 23x - 9y.
(Trích câu 15 – Mã đề 825 – 2009)
Bài 6.các thí sau:
(I) khí SO2 vào dung KMnO4. (II) khí SO2 vào dung H2S.
(III) khí NO2 và O2 vào . (IV) Cho MnO2 vào dung HCl , nóng.
(V) Cho Fe2O3 vào dung H2SO4 , nóng. (VI) Cho SiO2 vào dung HF.
thí có oxi hoá - ra là
A. 3. B. 6. C. 5. D. 4.
(Trích Câu 5- Mã đề 596 – A – 2010)
Bài 7. Cho cân : 2SO2 (k) + O2 (k) ⇄ 2SO3 (k). Khi độ thì khí so H2 . Phát khi nói cân này là:
A. , cân theo khi độ.
B. , cân theo khi độ.
C. thu , cân theo khi độ.
D. thu , cân theo khi độ
(Trích Câu 6- Mã đề 596 – ĐH khối A – 2010)
Bài 8. khí nào sau không ở độ ?
A. H2 và F2. B. Cl2 và O2. C. H2S và N2. D. CO và O2.
(Trích Câu 12- Mã đề 596 – A – 2010)
Bài 9. Nung nóng sau trong bình kín: (1) Fe + S(r), (2) Fe2O3 + CO(k), (3) Au + O2(k), (4) Cu + Cu(NO3)2(r), (5) Cu + KNO3(r), (6) Al + NaCl(r). Các ra oxi hoá kim là:
A. (1), (3), (6). B. (2), (3), (4). C. (1), (4), (5). D. (2), (5), (6).
(Trích Câu 14- Mã đề 596 – A – 2010)
Bài 10. Có các phát sau:
(1) , photpho
 
Gửi ý kiến