Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Báo cáo tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến năm học 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THCS Thuận Yên
Người gửi: Đặng Xuân Sơn
Ngày gửi: 09h:01' 01-06-2017
Dung lượng: 55.5 KB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-ĐT TX HÀ TIÊN
 TRƯỜNG THCS THUẬN YÊN
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập – Tự do –Hạnh phúc


Số:        /BC-THCSTY

Thuận Yên, ngày tháng 5 năm 2016


BÁO CÁO
Kết quả phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến
Năm học 2016 – 2017

Căn cứ kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm học 2016 – 2017 của phòng GD-ĐT thị xã Hà Tiên; Căn cứ kế hoạch của trường THCS Thuận Yên về việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến trong đơn vị năm học 2016-2017.
Qua một năm học triển khai thực hiện, trường THCS Thận Yên báo cáo kết quả việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm học 2016 - 2017 với các nội dung sau:
I. Công tác tuyên truyền
Nhà trường đã làm tốt công tác tuyên truyền trong tập thể HĐSP nhà trường và học sinh về ý nghĩa và hiệu quả thiết thực của việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của đơn vị, của Ngành đã đề ra.
BGH trường phối hợp cùng BCH CĐCS tổ chức tốt hội nghị cán bộ - công chức - viên chức ngay từ đầu năm học; tổ chức phát động các phong trào thi đua trong năm học, theo chuyên đề. Ngoài ra, nhà trường còn chỉ đạo Ban phụ trách thiếu nhi phát động các phong trào thi đua trong học sinh gắn với các ngày kỷ niệm lớn trong năm. Từ đó, tạo không khí hăng hái thi đua dạy tốt, học tốt trong giáo viên và học sinh.
II. Kết quả thực hiện
1. Việc thực hiện phong trào thi đua dạy tốt, học tốt
Trên cơ sở chỉ tiêu thi đua đầu năm của Ngành, nhà trường đã cụ thể hóa thành chỉ tiêu thực hiện và đã được thông qua tại Hội nghị CB-CC-VC đầu năm học, các tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên đăng ký chỉ tiêu thực hiện của mỗi bộ phận, cá nhân theo chỉ tiêu đề ra. Riêng đối với học sinh các lớp, GVCN kết hợp cùng Ban phụ trách thiếu nhi tiến hành đăng ký thi đua theo khối, lớp với các phong trào thi đua thiết thực như “Bông hoa điểm 10”, “Tuần học tốt”, “Tháng học tốt”, “Đôi bạn cùng tiến”,…
Kết quả cuối năm học, tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng chiếm 97,83% vượt 2,83% so với đăng ký đầu năm và tăng 1,61 so với năm học trước. Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực khá giỏi đạt 51,81,48% cao hơn 4,81% so với kế hoạch đầu năm, tỷ lệ học sinh yếu 2,17% giảm 1,61%. Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá tốt chiếm 100%, không có học sinh xếp loại HK trung bình và yếu. Tỷ lệ học sinh xét tốt nghiệp THCS và Bổ túc THCS đạt 100%. Trường có 01 học sinh đạt giải II Olympic tiếng Anh cấp thị xã, 01 học sinh đạt giải KK văn hay chữ tốt và 01 học sinh giỏi văn vòng thị xã ( 01 giải KK). Có 13/13 giáo viên dự thi và đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi vòng trường.
Thi ATGT cấp thị xã đạt giải I khối THCS. Thi lồng đèn đẹp Tết Trung Thu đạt 2 giải I, thi tìm hiểu kiến thức Lịch sử đạt 1 giải C và 01KK; thi Ngày hội Văn hóa mừng Đảng - mừng Xuân đạt 03 giải (01I, 01II, 01KK); thi Văn nghệ Ngày hội Văn hóa các dân tộc đạt 01giải II, 01giải III và 01KK; thi cờ vua đạt 03 giải III, 01 giải KK.
2. Việc phát hiện mô hình, gương điển hình tiên tiến
Trong năm học, nhà trường có dăng ký mô hình “Nâng cao hiệu quả việc phụ đạo học sinh yếu” và được BCĐ Dân vận khéo xã thuận Yên công nhận và biểu dương năm 2016.
Đối với cán bộ viên chức, 100% cán bộ, viên chức đăng ký “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” chuyên đề năm 2017. Trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, có 13 giáo viên được biểu dương đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi vòng trường; cô Trần Thị Nhâm, cô Châu Thị Tuyết Xuân bồi dưỡng học sinh đạt giải thị xã môn ngữ văn và tiếng Anh. Cô Lê Thị Trang tham gia dự thi và dạt giải Xuất sắc Giáo viên thư viện
 
Gửi ý kiến