Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thi tin A

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Ái Dũng
Ngày gửi: 08h:45' 02-06-2017
Dung lượng: 205.0 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI CHỨNG CHỈ B TIN HỌC
CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Hãy trả lời bằng cách khoanh tròn vào 1 trong các phương án a, b, c, d mà bạn cho là đúng)


PHẦN I: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM WINDOWS

Câu 1: Để máy tính có thể làm việc được, hệ điều hành cần nạp vào:
RAM b. Bộ nhớ ngoài
Chỉ nạp vào bộ nhớ trong khi chạy chương trình ứng dụng
Tất cả đều sai
Câu 2: Khi đang làm việc với Windows, muốn khôi phục lại đối tượng đã xóa trong Recycle Bin, ta thực hiện:
Chọn đối tượng, rồi chọn File/ Copy
Chọn đối tượng, rồi chọn File/ Open
Chọn đối tượng, rồi chọn File/ Restore
Chọn đối tượng, rồi chọn File/ Move to Folder
Câu 3: Khi đang làm việc với Windows, muốn xem tổ chức các tệp và thư mục trên đĩa, ta có thể sử dụng:
My Computer hoặc Windows Explorer
My Computer hoặc Recycle Bin
Windows Explorer hoặc Recycle Bin
My Computer hoặc My Network Place
Câu 4: Trong Windows, khi xóa file hoăc folder thì nó được lưu trong Recycle Bin, muốn xóa hẳn file hoặc folder ta bấm tổ hợp phím?
a. Shift + Del b. Alt + Del c. Ctrl + Del d. Cả 3 câu đều sai
Câu 5: Trong Windows, để thiết lập lại hệ thống, ta chọn chức năng:
a. Control Windows b. Control Panel
c. Control System d. Control Desktop
Câu 6: Em sử dụng chương trình nào của Windows để quản lý các tệp và thư mục?
a. Microsoft Office b. Accessories
c. Control Panel d. Windows Explorer
Câu 7: Trong Windows, muốn tạo một thư mục mới, ta thực hiện:
a. Edit/New, sau đó chọn Folder b. Tool/New, sau đó chọn Folder
c. File/New, sau đó chọn Folder d. Windows/New, sau đó chọn Folder
Câu 8: Trong Windows, muốn tìm kiếm tệp hay thư mục, ta thực hiện:
a. File/ Search b. Windows/ Search
c. Start/ Search d. Tools/ Search
Câu 9: Trong Windows, ở cửa sổ Explorer, để chọn một lúc các file hoặc folder nằm liền kề nhau trong một danh sách?
a. Giữ phím Ctrl và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách
b. Giữ phím Atl và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách
c. Nháy chuột ở mục đầu, ấn và giữ Shift, nháy chuột ở mục cuối
d. Giữ phím Tab và nháy chuột ở từng mục muốn chọn trong danh sách
Câu 10: Hệ điều hành là:
a. Phần mềm ứng dụng b. Phần mềm hệ thống
c. Phần mềm tiện ích c. Tất cả đều đúng
Câu 11: Trong Windows, em có thể sử dụng phần mềm nào như một máy tính bỏ túi:
a. Excel b. Calculator c. Word d. Notepad
Câu 12: Trong Windows, từ Shortcut có ý nghĩa gì?
a. Tạo đường tắt để truy cập nhanh b. Đóng các cửa sổ đang mở
c. Xóa một đối tượng được chọn tại màn hình nền d. Tất cả đều sai
Câu 13: Khi đang sử dụng Windows, để lưu nội dung màn hình vào bộ nhớ Clipboard ta sử dụng các phím nào?
a. Ctrl + C b. Ctrl + Ins c. PrintScreen d. ESC
Câu 14: Trong Windows, phím tắt nào giúp bạn truy cập nhanh menu Start để có thể Shutdown máy?
a. Alt + Esc b. Ctrl + Esc c. Ctrl + Alt + Esc
d. Không có cách nào khác, phải nhấn nút Power Off
Câu 15: Trong Windows, muốn cài đặt máy in, ta thực hiện:
a. File/ Printer and Faxes, rồi chọn mục Add a printer
b. Window/ Printer and Faxes, rồi chọn mục Add a printer
c. Starts/ Settings/ Printer and Faxes, rồi chọn mục Add a printer
d. Tools/ Printer and Faxes, rồi chọn mục Add a printer

PHẦN II: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM WORD

Câu 1: Văn bản soạn thảo trong Word thường có đuôi (phần mở rộng) là
a. xls b. txt c. doc d. ppt
Câu 2: Trong Word, nếu muốn mở cửa sổ mới cho một văn bản mới, ta thực hiện như sau:
a
 
Gửi ý kiến