Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ANH VĂN 5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị lê na
Ngày gửi: 19h:56' 05-06-2017
Dung lượng: 17.5 KB
Số lượt tải: 162
Số lượt thích: 0 người
Bài tập về thì quá khứ đơn trong tiếng anh
Bài 1 Hoàn thành câu sau theo đúng dạng từ quá khứ đơn
It/ be/ cloudy/ yesterday........................................
In 1990/we/move/ to another city..................................................
When/ you/get /the first gift.............................................
How /be/ he/ yesterday...................................................
They/happy/last holiday...................................................
How/you /get there........................................
We/have/fun/yesterday............................................
I/play/football/last/Sunday..............................................
Joni/go/zoo/five/day/ago.............................................
No_avatar

ít quá!

 
Gửi ý kiến