MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

  Quảng cáo

  Quảng cáo

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ĐE KIEM TRA 1 TIET

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Huỳnh Thị Lắm
  Ngày gửi: 22h:41' 05-06-2017
  Dung lượng: 2.8 MB
  Số lượt tải: 593
  Số lượt thích: 1 người (Tống Trần Tuyển)
  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – CN 8 (HK1)

  Cấp độ

  Tên
  chủ đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Tổng
  
  
  
  
  Cấp độ thấp
  Cấp độ cao
  
  
  
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  
  
  Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật-Hình cắt
  Khái niệm hình cắt
  
  
  Kí hiệu , công dụng của hình cắt
  
  
  
  
  
  
  Số câu:
  Số điểm:
  Tỉ lệ: %
  Số câu:1
  Số điểm:0,25
  
  
  Số câu:1
  Số điểm:2
  
  
  
  
  Số câu:2
  Điểm=2.25 22.5%
  
  Bản vẽ chi tiết
  
  Trình bày các bước đọc bản vẽ chi tiết
  Phân tích nội dung bản vẽ chi tiết
  
  
  
  
  
  
  
  Số câu:
  Số điểm:
  Tỉ lệ: %
  
  Số câu:1
  Số điểm:1
  Số câu:1
  Số điểm:0.25
  
  
  
  
  
  Số câu:2
  Điểm=1.25 12.5%
  
  Biểu diễn ren
  Nhận dạng kí hiệu ren trên bản vẽ kĩ thuật
  
  
  
  
  Vẽ ren đúng qui định
  
  
  
  
  Số câu:
  Số điểm:
  Tỉ lệ: %
  Số câu:1
  Số điểm:0.25
  
  
  
  
  Số câu:1
  Số điểm:1
  
  
  Số câu:2
  Điểm=1.25 12.5%
  
  Bản vẽ lắp
  Trình tự đọc bản vẽ lắp
  
  Đọc được bản vẽ lắp
  .
  
  
  
  
  
  
  Số câu:
  Số điểm:
  Tỉ lệ: %
  Số câu:1
  Số điểm:0,25
  
  Số câu:1
  Số điểm:0.5
  
  
  
  
  
  Số câu:2
  Điểm= 0.75
  7.5%

  
  Bản vẽ nhà
  Kí hiệu bản vẽ nhà

  
  Phân tích nội dung bản vẽ nhà
  
  
  
  
  Đọc được bản vẽ nhà
  
  
  Số câu:
  Số điểm:
  Tỉ lệ: %
  Số câu:1
  Số điểm:0.25
  
  Số câu:1
  Số điểm:0,25
  
  
  
  
  Số câu:1
  Số điểm:3
  Số câu:3
  Điểm= 3.5 35%
  
  Vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống
  
  
  
  
  Lập qui trình chế tạo sản phẩm cơ khí
  
  
  
  
  
  Số câu:
  Số điểm:
  Tỉ lệ: %
  
  
  
  
  Số câu:1
  Số điểm:1
  
  
  
  Số câu:1
  Điểm= 1.0 10%
  
  Tổng số câu:
  Tổng số điểm:
  Tỉ lệ %
  Số câu:5
  Số điểm:2
  20%
  Số câu:4
  Số điểm:3
  30%
  Số câu:3
  Số điểm:5
  50%
  Số câu:12
  Điểm=10
  
  


  Trường THCS Nhuận Phú Tân KIỂM TRA 1 TIẾT
  Lớp: 8 Môn: Công Nghệ 8
  Họ và tên:………………………..

  Điểm
  Lời phê  
  
  A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3Đ)

  I (1.5đ). Khoanh vào các chữ A, B, C… trong những câu sau em cho là đúng:
  Câu 1. Nội dung nào dưới đây chỉ được thể hiện riêng trên bản vẽ lắp mà các bản vẽ khác không có ?
  A. Khung tên; B. Kích thước;
  C. Bảng kệ; D. Yêu cầu kĩ thuật.
  Câu 2. Kí hiệu sau đây có ý nghĩa gì ?
  
  A. Cửa đi một cánh; B. Cửa đi đơn hai cánh;
  C. Cửa sổ kép; D. Cửa sổ đơn.
  Câu 3. Trong nội dung của bản vẽ nhà, hình biểu diễn quan trọng nhất là:
  A. Mặt cắt; B. Mặt bằng;
  C. Mặt đứng; D. Mặt bên trái.
  Câu 4. Theo quy ước vẽ ren, đối với ren bị che khuất: các đường đỉnh ren, chân ren và đường giới hạn ren đều vẽ bằng:
  A. Nét liền đậm; B. Nét gạch gạch;
  C. Nét liền mảnh; D. Nét đứt.
  Câu 5. Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở:
  A. Trước mặt
   
  Gửi ý kiến