Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

de thi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thu Hương
Ngày gửi: 15h:43' 18-06-2017
Dung lượng: 3.4 MB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐỒNG THÁP
_______________________________
THI DIỄN TẬP THPT QUỐC GIA
NĂM HỌC 2016 - 2017
_____________________________________________

 ĐỀ THI MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
Câu 1: Cho là đơn vị ảo. Tìm các số thực để là nghiệm của phương trình .
A. . B. . C. . D. .
Câu 2: Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Số phức có phần thực là , phần ảo là .
B. Số phức có điểm biểu diễn trên mặt phẳng phức là điểm .
C. Số phức có số phức liên hợp .
D. Số phức có môđun bằng .
Câu 3: Hàm số thỏa mãn và là
A. . B. . C. . D. .
Câu 4: Biết là nghiệm của phương trình . Tìm .
A. . B. . C. . D. .
Câu 5: Cho tứ diện có đôi một vuông góc và , . Góc giữa hai mặt phẳng và bằng A. . B. . C. . D. .
Câu 6: Trong không gian , cho mặt phẳng .Véctơ nào là véctơ pháp tuyến của mặt phẳng ?
A. . B. . C. . D. .
Câu 7: Đường cong trong hình vẽ

là đồ thị của hàm số nào được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới dây?
A. . B. . C. . D. .
Câu 8: Trong không gian , khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng bằng A. . B. . C. . D. .
Câu 9: Cho khối hộp chữ nhật . Tỉ số thể tích của khối tứ diện và khối hộp chữ nhật bằng A. . B. . C. . D. 
Câu 10: Cho và . Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:
A. . B. . C. . D. .
Câu 11: Cho là đơn vị ảo. Giá trị của biểu thức là:
A. . B. . C. . D. .
Câu 12: Cho hàm số xác định, liên tục trên và có đồ thị là đường cong như hình vẽ.

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên là:
A. . B. . C. . D. .
Câu 13: Đồ thị hàm số nào sau đây có điểm cực trị?
A. . B. . C. . D. .
Câu 14: Cho hàm số . Giá trị của bằng?
A. . B. . C. . D. .
Câu 15: Tìm nghiệm phương trình .
A. . B. . C. . D. .
Câu 16: Cho các số thực dương với . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. .B. .C. . D. .
Câu 17: Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số ?
A. . B. . C. . D. .
Câu 18: Tìm nguyên hàm của hàm số .
A. . B. .
C. . D. .
Câu 19: Trong không gian , cho hai điểm . Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng là
A. . B. .
C. . D. .
Câu 20: Tìm tập xác định của hàm số .
A. . B. . C. . D. .
Câu 21: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường , và trục hoành như hình vẽ.

A. . B. . C. . D. .
Câu 22: Một người gửi tiền tiết kiệm với lãi suất năm và lãi suất hằng năm được nhập vào vốn. Hỏi sau bao nhiêu năm người đó thu được số tiền gấp đôi số tiền ban đầu?
A. năm. B. năm. C. năm. D. năm.
Câu 23: Cho hàm số xác định trên , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình vẽ.

Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số sao cho phương trình vô nghiệm.
A. . B. . C. . D. .
Câu 24: Giá trị lớn nhất của để hàm số đồng biến
 
Gửi ý kiến