MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

  Quảng cáo

  Quảng cáo

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Mã 223

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: L Dng
  Ngày gửi: 15h:40' 26-06-2017
  Dung lượng: 138.1 KB
  Số lượt tải: 267
  Số lượt thích: 0 người
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  ĐỀ THI CHÍNH THỨC
  (Đề thi có 06 trang)
  KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017
  Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: SINH HỌC
  Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


  Họ, tên thí sinh: .....................................................................
  Số báo danh: ..........................................................................
  Mã đề thi 223

  Câu 81. Quan hệ giữa cây phong lan sống trên cây thân gỗ và cây thân gỗ này là quan hệ
  A. ức chế - cảm nhiễm. B. kí sinh. C. hội sinh. D. cộng sinh.
  Câu 82. Phương pháp nào sau đây có thể tạo ra được nhiều con vật có kiểu gen giống nhau từ một phôi ban đầu?
  A. Lai tế bào sinh dưỡng. B. Nhân bản vô tính.
  C. Cấy truyền phôi. D. Gây đột biến nhân tạo.
  Câu 83. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, một alen có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể bởi tác động của nhân tố tiến hóa nào sau đây?
  A. Các yếu tố ngẫu nhiên. B. Đột biến.
  C. Chọn lọc tự nhiên. D. Giao phối không ngẫu nhiên.
  Câu 84. Theo lí thuyết, quá trình giảm phân bình thường ở cơ thể có kiểu gen AaBBDd tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?
  A. 6. B. 2. C. 4. D. 8.
  Câu 85. Trong phân tử mARN không có loại đơn phân nào sau đây?
  A. Uraxin. B. Timin. C. Ađênin. D. Xitôzin.
  Câu 86. Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, lưỡng cư và côn trùng phát sinh ở kỉ nào sau đây?
  A. Kỉ Pecmi. B. Kỉ Silua. C. Kỉ Ocđôvic. D. Kỉ Đêvôn.
  Câu 87. Ở người, hội chứng bệnh nào sau đây chỉ xuất hiện ở nữ giới?
  A. Hội chứng Đao. B. Hội chứng Tơcnơ.
  C. Hội chứng AIDS. D. Hội chứng Claiphentơ.
  Câu 88. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố đột biến có vai trò nào sau đây?
  Quy định chiều hướng tiến hóa.
  Làm thay đổi tần số alen mà không làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.
  Tạo ra các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.
  Cung cấp nguồn nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa.
  Câu 89. Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n. Cây tứ bội được phát sinh từ loài này có bộ nhiễm sắc thể là
  A. n. B. 3n. C. 4n. D. 2n.
  Câu 90. Một quần thể có thành phần kiểu gen là: 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa. Tần số alen a của quần thể này là bao nhiêu?
  A. 0,4. B. 0,3. C. 0,5. D. 0,6.
  Câu 91. Số lượng cá thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể được gọi là
  A. kích thước tối thiểu của quần thể. B. kiểu phân bố của quần thể.
  C. kích thước tối đa của quần thể. D. mật độ cá thể của quần thể.
  Câu 92. Cho chuỗi thức ăn: Cây ngô → Sâu ăn lá ngô → Nhái → Rắn hổ mang → Diều hâu. Trong chuỗi thức ăn này, loài nào thuộc bậc dinh dưỡng cấp cao nhất?
  A. Nhái. B. Diều hâu. C. Sâu ăn lá ngô. D. Cây ngô.
  Câu 93. Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây sai?
  Nếu kích thước quần thể vượt quá mức tối đa thì cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể tăng cao.
  Nếu kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu, quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong.
  Kích thước quần thể thường dao động từ giá trị tối thiểu tới giá trị tối đa.
  Các quần thể cùng loài luôn có kích thước quần thể giống nhau.
  Câu 94. Hệ sinh thái nào sau đây thường có độ đa dạng loài cao nhất?
  A. Rừng mưa nhiệt đới. B. Rừng rụng lá ôn đới.
  C. Rừng lá kim phương Bắc. D. Đồng rêu hàn đới.
  Câu 95. Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li
   
  Gửi ý kiến