MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

  Quảng cáo

  Quảng cáo

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Mã 224

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: L Dng
  Ngày gửi: 15h:40' 26-06-2017
  Dung lượng: 134.7 KB
  Số lượt tải: 293
  Số lượt thích: 1 người (Trần Thủy)
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  ĐỀ THI CHÍNH THỨC
  (Đề thi có 06 trang)
  KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017
  Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: SINH HỌC
  Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


  Họ, tên thí sinh: .....................................................................
  Số báo danh: ..........................................................................
  Mã đề thi 224

  Câu 81. Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n. Cây tam bội được phát sinh từ loài này có bộ nhiễm sắc thể là
  A. 4n. B. 2n + 1. C. 3n. D. 2n - 1.
  Câu 82. Quan hệ giữa giun đũa sống trong ruột lợn và lợn thuộc quan hệ
  A. cộng sinh. B. hợp tác. C. hội sinh. D. kí sinh.
  Câu 83. Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, phép lai AABB × AABb cho đời con có bao nhiêu loại kiểu gen?
  A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.
  Câu 84. Cho chuỗi thức ăn: Cây ngô → Sâu ăn lá ngô → Nhái → Rắn hổ mang → Diều hâu.
  Trong chuỗi thức ăn này, cây ngô thuộc bậc dinh dưỡng
  A. cấp 3. B. cấp 4. C. cấp 2. D. cấp 1.
  Câu 85. Khi nói về các yếu tố ngẫu nhiên theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?
  Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo một chiều hướng nhất định.
  Các yếu tố ngẫu nhiên luôn làm phong phú vốn gen của quần thể.
  Các yếu tố ngẫu nhiên quy định chiều hướng tiến hóa.
  Các yếu tố ngẫu nhiên chỉ đào thải alen lặn mà không đào thải alen trội ra khỏi quần thể.
  Câu 86. Enzim nào sau đây tham gia vào quá trình tổng hợp ARN?
  A. Restrictaza. B. Ligaza. C. ADN pôlimeraza. D. ARN pôlimeraza.
  Câu 87. Cừu Đôly được tạo ra bằng phương pháp nào sau đây?
  A. Dung hợp tế bào trần. B. Gây đột biến. C. Nhân bản vô tính. D. Cấy truyền phôi.
  Câu 88. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây làm thay đổi tần số alen của quần thể theo một chiều hướng nhất định?
  A. Đột biến. B. Chọn lọc tự nhiên.
  C. Các yếu tố ngẫu nhiên. D. Di - nhập gen.
  Câu 89. Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, chim và thú phát sinh ở kỉ nào sau đây?
  A. Kỉ Đêvôn. B. Kỉ Jura. C. Kỉ Triat (Tam điệp). D. Kỉ Đệ tam.
  Câu 90. Ở người, bệnh hoặc hội chứng bệnh nào sau đây do đột biến nhiễm sắc thể gây nên?
  A. Bệnh mù màu đỏ - xanh lục. B. Hội chứng Đao.
  C. Bệnh bạch tạng. D. Bệnh máu khó đông.
  Câu 91. Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố vô sinh?
  A. Thực vật. B. Vi sinh vật. C. Động vật. D. Nhiệt độ.
  Câu 92. Một quần thể có thành phần kiểu gen là: 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa. Tần số alen A của quần thể này là bao nhiêu?
  A. 0,7. B. 0,4. C. 0,3. D. 0,5.
  Câu 93. Cho chuỗi thức ăn: Tảo lục đơn bào → Tôm → Cá rô → Chim bói cá. Khi nói về chuỗi thức ăn này, có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?
  Quan hệ sinh thái giữa tất cả các loài trong chuỗi thức ăn này đều là quan hệ cạnh tranh.
  Quan hệ dinh dưỡng giữa cá rô và chim bói cá dẫn đến hiện tượng khống chế sinh học.
  m, cá rô và chim bói cá đều là sinh vật tiêu thụ.
  Sự tăng, giảm số lượng chim bói cá sẽ ảnh hưởng đến sự tăng, giảm số lượng cá rô.
  A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.
  Câu 94. Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 1 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng?
  A. XAXa × XaY. B. XAXa × XAY.
   
  Gửi ý kiến