Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đức

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: đới thị vân anh
Ngày gửi: 16h:55' 04-07-2017
Dung lượng: 55.0 KB
Số lượt tải: 39
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP
9 + 2 = ...........
9 + 3 = ...........
9 + 4 = ...........
9 + 5 = ...........
9 + 6 = ...........
9 + 7 = ...........
9 + 8 = ...........
9 + 9 = ...........
8 + 3 = ...........
8 + 4 = ...........
8 + 5 = ...........
8 + 6 = ...........
8 + 7 = ...........
8 + 8 = ...........
7 + 4 = ...........
7 + 5 = ...........
7 + 6 = ...........
7 + 7 = ...........


6 + 5 = ...........
6 + 6 = ...........

Bài 1: Tính nhẩm:


Bài 2: Đặt tính rồi tính
14 + 5
................................
................................
................................
................................
63 + 6
................................
................................
................................
................................
34 + 3
................................
................................
................................
................................
71 + 8
................................
................................
................................
................................

27 + 3
................................
................................
................................
................................
16 + 5
................................
................................
................................
................................
16 + 8
................................
................................
................................
................................
79 + 7
................................
................................
................................
................................

57 + 16
................................
................................
................................
................................
36 + 45
................................
................................
................................
................................
28 + 17
................................
................................
................................
................................
49 + 39
................................
................................
................................
................................

65 + 35
................................
................................
................................
................................


76 + 24
................................
................................
................................
................................


81 + 19
................................
................................
................................
................................


43 + 57
................................
................................
................................
................................

49 + 68
................................
................................
................................
................................
43 + 77
................................
................................
................................
................................
34 + 97
................................
................................
................................
................................
56 + 48
................................
................................
................................
................................

Bài 3: Trong hình bên:
Có ............ tam giác
Có ............ hình chữ nhật
Có ............ hình vuông
Có ............ tứ giác
Bài 4: Trong hình bên:
Có ............ tam giác
Có ............ hình vuông
Có ............ tứ giác
Bài 5: Một nông trại có 57 con gà và 46 con vịt. Hỏi nông trại có bao nhiêu con gà và vịt ?
Tóm tẳt:
.................................
.................................
.................................
Bài giải:
...................................................................................................... ...................................................................................................... ......................................................................................................

Bài 6: Một cửa hàng bán được 76 kg gạo nếp, số gạo tẻ bán được nhiều hơn gạo nếp 45 kg. Hỏi của hàng đó bán được bao nhiêu ki – lô – gam gạo tẻ ?
Tóm tẳt:
................................................................................
........................................
Bài giải:
.............................................................................................. .............................................................................................. ..............................................................................................

Bài 7: Giải bài toán theo tóm tắt sau:
Tóm tắt:
Lần đầu bán : 58kg gạo
Lần sau bán : 39kg gạo
Cả hai lần bán : ... kg gạo
Bài giải:
.............................................................................................. .............................................................................................. ..............................................................................................

Bài 8: Tóm tắt bằng sơ đồ và giải bài toán sau: Trong đợt thu giấy loại. Lớp 2A thu được 19 kg. Lớp 2B thu được nhiều hơn lớp 2A là 6 kg. Hỏi lớp 2B thu được bao nhiêu kilôgam ?
Tóm tắt

Bài giải
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................


Bài 9: Thực hiện phép tính:
1 dm 9 cm + 9 cm
= ..............................................................
= ..............................................................
17 kg + 6 kg + 8 kg
= ..............................................................
= ..............................................................
19 kg + 9 kg - 13 kg
= ..............................................................
= ..............................................................
56 kg - 13 kg + 18 kg
= ..............................................................
= ..............................................................

Bài 10: Điền dấu “ > ; < ; =” vào chỗ trống:
1 dm 8 cm ......... 9cm + 9cm
19 dm + 8 dm ......... 27 dm + 10 dm

29 dm + 6 dm ......... 17 dm + 16 dm
2dm 5 cm ......... 25dm + 9dm


Avatar

hay qua

 
Gửi ý kiến