MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

  Quảng cáo

  Quảng cáo

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ĐỀ THI TN BO TUC THPT NĂM 2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Văn Cộng
  Ngày gửi: 07h:46' 14-07-2017
  Dung lượng: 100.5 KB
  Số lượt tải: 64
  Số lượt thích: 0 người
  Câu 1. Trong đường lối đổi mới đất nước (từ tháng 12-1986), Đảng Cộng sản Việt Nam xác định trọng tâm của công cuộc đổi mới là
  A. kinh tế. B. tư tưởng. C. chính trị. D. văn hóa.
  Câu 2. Một trong ba phương châm của công cuộc cải cách giáo dục phổ thông ở Việt Nam trong những năm 1950-1953 là
  A. “đại chúng hóa” B. “phát triển xã hội”.
  c. “phục vụ sản xuất”. D. “phục vụ chiến đấu”.
  Câu 3. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936) chủ trương thành lập
  A. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh.
  B. Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.
  C. Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.
  D. Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương.
  Câu 4. Từ năm 1930, kinh tế Việt Nam bước vào thời kỳ suy thoái, khủng hoảng, bắt đầu từ
  A. công nghiệp. B. nông nghiệp. C. thương nghiệp. D. thủ công nghiệp.
  Câu 5. Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế, là một trong những biểu hiện của xu thế
  A. hợp tác và đấu tranh. B. đa dạng hóa.
  C. hòa hoãn tạm thời. D. toàn cầu hóa.
  Câu 6. Sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử năm 1949 đã
  A. buộc các nước phương Tây phải đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô.
  B. chứng tỏ Liên Xô là nước đầu tiên chế tạo thành công bom nguyên tử.
  C. phá thế độc quyền về vũ khí nguyên tử của Mỹ.
  D. làm đảo lộn hoàn toàn chiến lược toàn cầu của Mỹ
  Câu 7. Tháng 1-1975, quân dân Việt Nam đã giành thắng lợi trong chiến dịch nào ?
  A. Huế-Đà Nằng. B. Đường 9-Nam Lào.
  C. Tây Nguyên. D. Đường 14-Phước Long
  Câu 8. Trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương, từ năm 1950 đến tháng 7-1954 Chính phủ Pháp đã nhận viện trợ của nước nào?
  A. Nhật. B. Mỹ. C. Anh. D. Đức.
  Câu 9. Ngay sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, sự kiện có ảnh hưởng tích cực đến cách mạng Việt Nam là
  A. Quốc tế Cộng sản được thành lập.
  B. nước Pháp giành thắng lợi trong chiến tranh.
  C. phe Hiệp ước giành thắng lợi trong chiến tranh.
  D. các nước thắng trận họp Hội nghị Vécxai.
  Câu 10. Trong những năm 1973-1982, nền kinh tế Mỹ lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy thoái chủ yếu là do:
  A. tác động của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
  B. sự cạnh ứanh của Nhật Bản và các nước Tây Âu.
  C. việc Mỹ ký Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam.
  D. tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới
  Câu 11. Đông Dương Cộng sản đảng ra đời từ sự phân hóa của tổ chức:
  A. Đảng Lập hiến. B. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.
  C. Việt Nam Quốc dân đảng. D. Tân Việt cách mạng đảng.
  Câu 12. Một trong những cơ quan chính của Liên hợp quốc được quy định trong Hiến chương (năm 1945) là
  A. Quỹ Nhi đồng. B. Tổ chức Y tế Thế giới.
  C. Đại hội đồng. D. Ngân hàng Thế giới.
  Câu 13. Một trong những nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc là
  A. hợp tác phát triển có hiệu quả về kinh tế, văn hóa và xã hội.
  B. tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước thành viên.
  C. giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.
  D. chung sống hòa bình, vừa hợp tác vừa đấu tranh.
  Câu 14. Điều kiện thuận lợi để cuối năm 1974-đầu năm 1975 Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đề ra chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam là
  A. so sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi có lợi cho cách mạng.
  B. Mỹ rút toàn bộ lực lượng ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.
  C. Mỹ không còn viện trợ kinh tế, quân sự cho chính quyền Sài Gòn.
  D. miền Bắc đã hoàn thành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.
  Câu 15. Ngay sau đại thắng mùa Xuân 1975, công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam không có điều kiện thuận lợi nào dưới đây?
  A. Nhiều nước trến thế giới công nhận và đặt quan hệ
   
  Gửi ý kiến