Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

VÒNG 12 TOÁN VIOLYMPIC LỚP 5 NĂM HỌC 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Violympic và sưu tầm
Người gửi: Trương Thị Hoàng Mai
Ngày gửi: 14h:40' 14-07-2017
Dung lượng: 81.0 KB
Số lượt tải: 215
Số lượt thích: 0 người
VÒNG 12 LỚP 4 (Ngày 03/01/2017)
ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
Câu 1: Trong các số thập phân sau, số thích hợp để điền vào chỗ chấm của phép so sánh 8,1 < … < 8,2 là: A. 8,2 B. 8,12 C. 8,21 D. 8,10
Câu 2: Vườn hoa nhà trường hình chữ nhật có chu vi 120m và chiều rộng bằng 23,7m. Chiều dài vườn hoa đó là … m. A. 96,3 B. 37,3 C. 37,7 D. 36,3
Câu 3: Trong một phép trừ, hiệu kém số trừ 287,16 đơn vị và bằng  số trừ. Tìm hiệu trong phép trừ đó. Trả lời: Hiệu trong phép trừ đó là: A. 95,72 B. 1148,64 C. 287,16 D. 7,179
Câu 4: Cho 4 tấn 8kg = … kg. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A. 4008 B. 4080 C. 4800 D. 48
Câu 5: Sau khi giảm giá 25% thì giá một chiếc xe đạp là 757500 đồng. Hỏi ban đầu giá một chiếc xe đạp là bao nhiêu? A. 760000 đồng B. 1010000 đồng C. 950000 đồng D. 943750 đồng
Câu 6: Mẹ sinh con năm mẹ 28 tuổi. Hiện nay, tuổi con bằng  tuổi mẹ. Hỏi trước đây 4 năm, con bao nhiêu tuổi? Trả lời: Trước đây 4 năm, con … tuổi. A. 14 B. 18 C. 42 D. 10
Câu 7: Tổng của 4 số là 100. Số trung bình cộng của 3 số đầu là 22,3. Hỏi số còn lại là bao nhiêu? A. 34,1 B. 44,1 C. 77,7 D. 33,1
Câu 8: 4 người làm xong một công việc trong 8 ngày. Muốn làm xong công việc đó trong 2 ngày cần thêm bao nhiêu người nữa? A. 16 B. 3 C. 12 D. 1
Câu 9: Hiệu giữa số lớn nhất có ba chữ số khác nhau chia hết cho 9 và số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau chia hết cho 9 là: A. 846 B. 873 C. 891 D. 885
Câu 10: Một cửa hàng bán lương thực đã bán được 20% số gạo trong kho. Hỏi phải nhập thêm bao nhiêu phần trăm số gạo còn lại để trong kho vẫn có số gạo như lúc đầu có? Trả lời: Phải nhập … % số gạo còn lại. A. Đáp số khác B. 20 C. 15 D. 25
Câu 11: Một cửa hàng định giá mua bằng 75% giá bán. Hỏi nếu cửa hàng mua một mặt hàng với giá 4500000 đồng thì sẽ bán mặt hàng đó với giá bao nhiêu? Trả lời: bán mặt hàng đó với giá … đồng. A. 3275000 B. 6000000 C. 3375000 D. 600000
Câu 12: Diện tích nền lớp học khoảng: A. 40km2 B. 34,1 C. 40dm2 D. 40m2
Câu 13: Có 60 bông hoa, trong đó có 12 bông màu hồng, 20 bông màu vàng, 13 bông màu tím và 15 bông màu trắng. Như vậy 25% số bông hoa trong 60 bông hoa trên có màu: A. Trắng B. Vàng C. Hồng D. Tím
Câu 14: Khi nhân một số tự nhiên với 325, do sơ suất một học sinh đã viết nhầm vị trí chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng chục của số 325 cho nhau nên kết quả tìm được tăng lên 7506 đơn vị. Tìm tích đúng của phép nhân đó. Trả lời: Tích đúng là … A. 89350 B. 90350 C. 90250 D. 278
Câu 15: Giá trị của biểu thức:  là: A. 10 B. 30 C. 20 D. 200
Câu 16: 1% của một số bằng . Số đó là: A.  B.  C. 50 D. 5
Câu 17: Buổi sáng, mẹ An đem thóc ra phơi, chiều thu lại được 117,8kg. Tính ra hao mất 5%. Hỏi buổi sáng mẹ An đã phơi bao nhiêu ki-lô-gam thóc? Trả lời: Buổi sáng, mẹ An đã phơi … kg thóc. A. 124 B. Đáp số khác C. 120 D. 124,5
Câu 18: Tính giá trị của biểu thức  Trả lời: A = … A. 2 B. 3 C. 1 D. 4
Câu 19:
No_avatarf

ban oi co de va dap an violympc toan lop 5 vong 13,14,15,16 nam hocj 2016 -2017 cho minh xin voi.

 
Gửi ý kiến