Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

ĐỀ THAM KHẢO THI THPT QG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Đức
Ngày gửi: 15h:03' 14-07-2017
Dung lượng: 969.5 KB
Số lượt tải: 39
Số lượt thích: 0 người
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017
ĐỀ THAM KHẢO Môn: TOÁN
ĐỀ SỐ: 01 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1: Hàm số nghịch biến trên khoảng :
A. B. C. D. 
Câu 2: Các giá trị của tham số m để hàm số nghịch biến trên khoảng là:
A. B. C. D. 
Câu 3: Điểm cực tiểu của hàm số là:
A. 1 B. 1 C. 3 D. 3
Câu 4: Hàm số đạt cực tiểu tại khi
A. B. C. D. 
Câu 5: Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây đúng ?
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là B. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là 
C. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là D. Đồ thị hàm số không có tiệm cận
Câu 6: Cho hàm số . Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số bằng:
A. B. C. D. 
Câu 7: Cho hàm số . Giá trị lớn nhất của hàm số bằng:
A. 0 B. 1 C. 2 D. 
Câu 8: Giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số trên là:
A. B. C. D. 
Câu 9: Tọa độ giao điểm của và là :
A. B. 
C. D. 
Câu 10: Đồ thị sau đây là của hàm số nào ?
A. B. 
C. D. 
Câu 11: Tổng các giá trị của tham số sao cho đường thẳng
 cắt đồ thị hàm số tại hai điểm A và B sao cho là
A. 2 B. 5 C. 7 D. Đáp án khác
Câu 12: Đạo hàm của hàm số là:
A. B. C. D. 
Câu 13: Cho biết . Biểu diễn theo và là
A. B. C. D. 
Câu 14: Cho a, b là các số dương. Biểu thức sau khi rút gọn là:
A. B. C. D. 
Câu 15: Biểu thức viết dưới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ là:
A. B. C. D. 
Câu 16: Cho . Khi đó biểu thức có giá trị bằng:
A. B. C. D. 2
Câu 17: Số nghiệm của phương trình là:
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 18: Nghiệm của phương trình là:
A. Vô nghiệm B. 1 C. 2 D. 3
Câu 19: Tập nghiệm của bất phương trình là:
A. B. C. D. 
Câu 20: Số nghiệm nguyên của bất phương trình là
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 21: Tỉ lệ tăng dân số hàng năm của nước Nhật là 0,2% . Năm 1998, dân số của Nhật là 125 932 000. Vào năm nào dân số của Nhật là 140 000 000?
A. Năm 2049 B. Năm 2050 C. Năm 2051 D. Năm 2052
Câu 22: Cho và . là hằng số. Phát biểu nào sau đây đúng ?
A. B. 
C. D. 
Câu 23: Tính thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường sau quanh trục hoành 
A. B. C. D. 
Câu 24: Hàm số nào sau đây không là nguyên hàm của hàm số ?
A. B. C. D. 
Câu 25: Giá trị của là : A. B. C. D. 
Câu 26: Giá trị của là : A. B. C. D. 
Câu 27: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số và đường thẳng là:
A. B. 
 
Gửi ý kiến