MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

  Quảng cáo

  Quảng cáo

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  đề thi học sinh giỏi tỉnh AN GIANG

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Dương Xuân Thành (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:35' 14-07-2017
  Dung lượng: 202.0 KB
  Số lượt tải: 96
  Số lượt thích: 0 người

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THCS
  CẤP TỈNH
  KHÓA NGÀY : 18/3/2017
  
  ĐỀ THI CHÍNH THỨC

  MÔN THI : HÓA HỌC

  
  HƯỚNG DẪN CHẤM

  Bài

  Bài giải
  Điểm
  
  
  Bài I
  Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:
  KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + (Y1)
  NaCl + (Y2) (Y3) + (Y4)
  (Y2) (Y5) + NO2 + (Y1)
  (Y3) NaNO2 + (Y1)
  (Y4) (Y5) + (Y6)
  (Y5) + HNO3 đặc (Y2) + NO2 + (Y7)
  (Y2) + (Y7) (Y5) + HNO3 + (Y1)
  (Y6) + (Y8) NaCl + NaClO + (Y7)

  4,00
  
  
  
  2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 (Y1)
  NaCl + AgNO3 (Y2) NaNO3 (Y3) + AgCl (Y4)
  2AgNO3 (Y2) 2Ag (Y5) + 2NO2 + O2 (Y1)
  2NaNO3 (Y3) 2NaNO2 + O2 (Y1)
  2AgCl (Y4) 2Ag (Y5) + Cl2 (Y6)
  Ag (Y5) + 2HNO3 đặc AgNO3 (Y2) + NO2 + H2O (Y7)
  4AgNO3 (Y2) + 2H2O (Y7) 4Ag (Y5) + 4HNO3 + O2 (Y1)
  Cl2 (Y6) + 2NaOH (Y8) NaCl + NaClO + H2O (Y7)
  4.00
  
  
  
  Thiếu cân bằng phản ứng trừ ½ số điểm cho mỗi phương trình
  
  
  Bài II
  Từ các chất H2O, CuS và các thiết bị thí nghiệm cần thiết đều có sẵn. Hãy viết các phản ứng để điều chế: CuSO4 và Cu
  Bằng phương pháp hóa học, hãy nêu cách tách riêng các chất sau (không làm thay đổi về lượng chất) ra khỏi hỗn hợp gồm: Al, CuO, Cu.
  Có 3 lọ đựng ba hỗn hợp dạng bột: (Fe2O3 + Al2O3), (Fe + Fe2O3), (FeO + Fe2O3). Dùng phương pháp hoá học để nhận biết chúng. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
  9,00
  
  
  1
  2H2O 2H2 + O2
  2CuS + 3O2 2CuO + 2SO2
  2SO2 + O2 2SO3
  2SO3 + H2O H2SO4
  CuO + H2SO4 CuSO4 + H2O
  CuO + H2 Cu + H2O
  3.00
  
  
  
  Thiếu cân bằng trừ ½ số điểm của phản ứng
  
  
  2
  Cho hỗn hợp qua NaOH dư, lọc rắn (hỗn hợp Cu và CuO) thu được dung dịch chứa NaAlO2, NaOH
  2Al + 2NaOH + H2O 2NaAlO2 + 3H2
  Thổi CO2 dư vào dung dịch
  NaOH + CO2 NaHCO3 (0.25 điểm)
  NaAlO2 + CO2 + 2H2O NaHCO3 + Al(OH)3
  Hoặc học sinh có thể viết phản ứng với HCl vừa đủ thay cho các phản ứng này
  Lọc kết tủa, nung đến khối lượng không đổi rồi mang điện phân điều chế Al
  2Al(OH)3 Al2O3 + 3H2O
  2Al2O3 4Al + 3O2
  2.25
  
  
  
  Cho hỗn hợp CuO và Cu vào dung dịch H2SO4 (hoặc dung dịch HCl) loãng dư tách được Cu
  CuO + H2SO4 CuSO4 + H2O
  H2SO4 + 2NaOH Na2SO4 + 2H2O (0.25 điểm)
  CuSO4 + 2NaOH Na2SO4 + Cu(OH)2
  Cu(OH)2 CuO + H2O
  1.75
  
  
  
  Thiếu cân bằng trừ ½ số điểm của phản ứng
  
  
  3
  Dùng dung dịch NaOH nhận ra hỗn hợp Fe2O3, Al2O3 do hỗn hợp tan một phần
  Al2O3 + 2NaOH 2NaAlO2 + H2O

  0.50
  
  
  
  Dùng dung dịch HCl nhận ra hỗn hợp Fe2O3, Fe do hỗn hợp tan có sủi bọt khí; hỗn hợp Fe2O3, FeO tan không sủi bọt khí.
  Fe2O3 + 6HCl 2FeCl3 + 3H2O
  FeO + 2HCl FeCl2 + H2O
  Fe + 2HCl FeCl2 + H2
  1.50
  
  
  
  Trong trường hợp học sinh lập luận không hợp lý mà chỉ viết được phản ứng, mỗi phản ứng đúng được chấm 0,25 điểm
  
  
  Bài III
  Đun nóng m gam kim loại (M) có hóa trị không đổi trong không khí, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được oxit có khối lượng 1,25m gam. Để hòa tan hết lượng oxit trên cần 200 gam dung dịch H2SO4 19,6% thu được dung dịch (X).
  Xác định kim loại (M).
  Tính nồng độ phần trăm (C%) của chất tan trong dung dịch (X).
  3,00
  
  
  1
  4M
   
  Gửi ý kiến