Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề thi học sinh giỏi tỉnh HẢI DƯƠNG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Xuân Thành (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:36' 14-07-2017
Dung lượng: 208.4 KB
Số lượt tải: 137
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HẢI DƯƠNG


(Đề này gồm 05 câu, 01 trang)
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2014 – 2015
MÔN THI: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 150 phút ( không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 24 tháng 3 năm 2015

Câu 1 (2 điểm)
1.1. Hãy xác định các chất: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J thỏa mãn các chuyển hóa sau và viết phương trình hóa học thực hiện các chuyển hóa đó (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có).
(1) (A) + (B)  (C) + (D)
(2) (C) + (E) Cu + (F)
(3) (F) + (G) FeCl3
(4) FeCl3 + (C) FeCl2
 (5) FeCl2 + (H)  (I) + NaCl
(6) (I) + (J) + (D)  Fe(OH)3
(7) Fe(OH)3  (A) + (D)

1.2. Được dùng thêm một thuốc thử, hãy nhận biết các chất rắn đựng trong các lọ riêng biệt:
Na2O, CaO, Al2O3, MgO, NaCl, NaHCO3.
Câu 2 (2 điểm)
2.1. Cho biết hiện tượng trong các thí nghiệm sau và giải thích.
a. Đưa bình đựng hỗn hợp khí metan và clo ra ánh sáng, sau một thời gian cho nước vào bình lắc nhẹ rồi cho vào một mẩu giấy quỳ tím.
b. Cho CuSO4 khan vào cồn 960.
c. Cho dung dịch Br2 loãng vào benzen và khuấy đều.
d. Ống nghiệm A đựng hỗn hợp rượu etylic, axit axetic, H2SO4 đặc. Đun sôi ống nghiệm A một thời gian,
phần hơi thoát ra được dẫn vào ống nghiệm B rồi ngưng tụ. Thêm một ít nước vào chất lỏng ngưng tụ trong ống nghiệm B.
2.2. Chất hữu cơ X thành phần có các nguyên tố C, H, O có MX = 90.
Cho 9,0 gam X tác dụng với Na dư thu được 2,24 lit khí (đktc).
Cho 9,0 gam X tác dụng NaHCO3 dư thu được 2,24 lit khí (đktc). Xác định công thức cấu tạo chất X.
Câu 3 (2 điểm)
3.1. Khi làm lạnh 256,6 gam dung dịch bão hòa muối M2SO4 (M là kim loại kiềm) từ nhiệt độ t1 xuống nhiệt độ t2 thì có 98,85 gam tinh thể M2SO4.nH2O (n là số nguyên thỏa mãn điều kiện 7 < n < 12) tách ra. Tìm công thức phân tử của muối M2SO4.nH2O. Biết độ tan (g/100g nước) của muối M2SO4 ở nhiệt độ t1 là 28,3g và ở nhiệt độ t2 là 9,0g.
3.2. Hỗn hợp X gồm 2,0 mol hiđrocacbon A và 11,0 mol oxi (oxi lấy dư). Bật tia lửa điện để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X, sản phẩm cháy sau khi làm lạnh thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 là 19. Tìm công thức phân tử của A.
Câu 4 (2 điểm)
4.1. Cho 12,9 gam hỗn hợp gồm Fe, Mg và Zn phản ứng với 400ml dung dịch X chứa HCl 1M và H2SO4 2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6,72 lít khí H2 (ở đktc) và dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư rồi lọc tách kết tủa đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 196,4 gam chất rắn E. Tìm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
4.2. Cho 29,9 gam hỗn hợp A gồm kim loại M, oxit M2O, và muối M2CO3. Hòa tan hoàn toàn A vào nước thu được dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng vừa đủ với 450 ml dung dịch H2SO4 1M thu được khí C. Hấp thụ toàn bộ khí C trong 200ml dung dịch Ca(OH)2 0,35M thu được 4 gam kết tủa trắng và dung dịch D. Đun nóng dung dịch D lại thấy xuất hiện kết tủa. Xác định kim loại M và phần trăm khối lượng các chất trong A.
Câu 5 (2 điểm)
Hỗn hợp X gồm (metan, etilen, axetilen và H2) trong đó số mol metan bằng số mol etilen.
Cho 10,2 gam hỗn hợp X vào dung dịch Br2 dư thấy làm mất màu 80 gam brom.
Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 7,84 lit (đktc) hỗn hợp X cần dùng
 
Gửi ý kiến