Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

giải giúp m các câu đồ thị dao động cơ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn văn chí
Ngày gửi: 21h:54' 14-07-2017
Dung lượng: 33.2 KB
Số lượt tải: 26
Số lượt thích: 0 người
Hai vật tham gia hai dao động điều hoà cùng phương, cùng vị trí cân bằng với li độ x1 và x2 có đồ thị như hình vẽ. Khoảng cách giữa hai vật vào thời điểm t = 1,125s là:
A. 0,86 cm. B. 1,41 cm.
C. 0,7 cm. D. 1,0 cm.


Cho hai đao động cùng phương x1 = A1cos(ωt + φ1) và x2 = A2cos(ωt + φ2) (x tính bằng cm, t được tính bằng s). Đồ thị dao động tổng hợp x = x1 + x2 có dạng như hình vẽ. Cặp phương trình x1, x2 nào sau đây thõa mãn điều kiện trên
A. x1 = 2
2
cos(πt -
𝜋
4) và x2 = 2
2
cos(πt +
𝜋
4)
B. x1 = 2cos(πt -
𝜋
2) và x2 = 2cos(πt +
𝜋
2)
C. x1 = 6cos(πt +
𝜋
2) và x2 = 2cos(πt -
𝜋
2)
D. x1 = 4cos(πt -
𝜋
3) và x2 = 4cos(πt +
𝜋
3)

Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng chu kì 2s. Gốc tọa độ trùng với vị trí cân bằng. Đồ thị phụ thuộc thời gian của các li độ được biểu diễn như hình vẽ. Biết t2 – t1 =
2
3 s. Biên độ dao động tổng hợp gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 2 cm B. 3,4 cm
C. 7,5 cm D. 8 cm

 
Gửi ý kiến