Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

LÝ THUYẾT ESTE SỐ 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nguyễn Duy Bảo
Người gửi: Nguyễn Đức Minh
Ngày gửi: 22h:07' 14-07-2017
Dung lượng: 33.1 KB
Số lượt tải: 339
Số lượt thích: 0 người
TÀI LIỆU DẠY HÈ – 2017
CHƯƠNG 1. ESTE – LIPIT
HÓA HỌC 12 – CƠ BẢN
“Cảm ơn đời vì mỗi sớm thức dậy ta lại nhận thêm 1 nụ cười”

(((
LÝ THUYẾT ESTE-2
Metyl format có công thức là:
CH3COOCH3 B. HCOOCH3 C. HCOOC2H5 D. CH3COOH
Metyl acrylat có công thức là:
HCOOC2H5 B. CH2=CHCOOCH3 C. CH3COOCH=CH2 D. CH3COOCH3
Vinyl axetat có công thức là:
C2H5COOCH3 B. CH3COOCH=CH2 C. C2H5COOCH3 D. C6H5COOCH3
Benzyl axetat có công thức là:
CH3COOC6H5 B. CH3COOCH2C6H5 C. C6H5CH2COOCH3 D. C6H5COOCH3
Tên gọi của este có mạch C không phân nhánh có CTPT là C4H8O2 có thể tham gia phản ứng tráng gương là:
Propylformat B. Isopropylformat C. Etyl axetat D. Metyl acrylat
Cho công thức cấu tạo C6H5-COO-CH=CH2 . Tên gọi của este đó là gì?
Vinyl phenoloat B. Phenyl vinylat C. Vinyl bezoat D. Etyl vinylat
Cho các công thức sau: (1) CH3COOH; (2) CH3OH ; (3) CH3OCOCH3 ; (4) CH3OCH3; (5) CH3COCH3;
(6) CH3CHOCH3 ; (7) CH3COOCH3. Các CTCT nào cho ở trên biểu diễn chất có tên là metyl axetat?
(1),(2),(3) B. (4),(7),(6) C. (7) D. (3)(7)
Số đồng phân tri este trong hỗn hợp 2 axt béo là:
4 B. 5 C. 6 D. 7
Hợp chất có CTCT CH3OOCCH2-CH3 có tên gọi là :
Etyl axetat B. Metyl axetat C. Etyl propionat D. Metyl propionat
C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân axit và este?
A. 3-4 B. 2-4 C. 3-5 D. 2-5
Số hợp chất hữu cơ đơn chức có công thức phân tử C2H4O2 tác dụng với dd NaOH là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Số hợp chất hữu cơ đơn chức có công thức phân tử C2H4O2 tác dụng với Na là:
A.2 B. 3 C. 4 D.1
Số hợp chất hữu cơ đơn chức có công thức phân tử C2H4O2 tác dụng với ancol etylic là:
A.1 B. 2 C. 3 D.4
Số hợp chất hữu cơ đơn chức có công thức phân tử C2H4O2 tác dụng với AgNO3/NH3 sinh ra bạc là:
A. 1 B.2 C.3 D.4
Hai hợp chất hữu cơ (X) và (Y) có cùng công thức phân tử C2H4O2 .(X) td với dd NaOH nhưng không phản ứng được với Na, (Y) vừa tác dụng với NaOH vừa tác dụng với Na. Công thức cấu tạo của (X) và (Y) lần lượt là:
H-COOCH3 và CH3COOH C. H-COOCH3 và CH3-O-CH3
HO-CH2-CHO và CH3COOH D.CH3COOH và H-COOCH3
Hợp chất đơn chức X có công thứcđơn giản nhất là CH2O. X tác dụng với dd NaOH nhưng không tác dụng với Na. Công thức cấu tạo của X là:
CH3COOH B. H-COOCH3 C. CH3CH2COOH D. CH3COOCH3
Hợp chất C3H6O2 (X) có khả năng tác dụng với NaOH nhưng không tham gia phản ứng tráng gương, không tác dụngvới Na. CTCT X là:
H-COOCH2CH3 B. CH3COOCH3 C. CH3CH2COOH D. CH3-O-CH3
Hợp chất C3H6O2(X) có khả năng tác dụng với NaOH nhưng không tham gia phản ứng tráng gương thì X có công thức cấu tạo là: HCOO-CH2-CH3; CH3-COO-CH3; CH3CH2COOH
( ,(( B.(, ((( C.((, ((( D.(,((, (((
Một este có công thức phân tử làC3H6O2 , không có phản ứng tráng gương với AgNO3/NH3 .CTCT của este đó:
HCOOC2H5 B. CH3COOCH3 C. HCOOC3H7 D. HO-CH2-CH2-CHO
Một este có công thức phân tử làC3H6O2 , có phản ứng tráng gương với AgNO3/NH3 .CTCT của este đó:
HCOOC2H5 B. CH3COOCH3 C. HCOOC3H7 D. CH3CH2COOCH3
Este X phản ứng với dd NaOH, đun nóng tạo ra ancol metylic
 
Gửi ý kiến