Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài kiểm tra 15P- HK2- K10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Xuân Quỳnh
Ngày gửi: 22h:37' 14-07-2017
Dung lượng: 24.1 KB
Số lượt tải: 70
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG
----------------------------
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA- HỌC KỲ 1
MÔN GDCD – KHỐI 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Mã đề thi 01

Họ và tên HS:………………………………………… Lớp10A
Em hãy chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Điền tập hợp từ thích hợp để được khái niệm đạo đức:`` Đạo đức là hệ thống các quy tắc , chuẩn mực ..(1)..mà nhờ đó con người tự giác ..(2)..hành vi của mình cho (3)..với lợi ích của cộng đồng , của xã hội ``
A. 1. xã hội, 2. điều chỉnh, 3. phù hợp. B. 1. xã hội, 2. thúc đẩy, 3. phù hợp.
C. 1. con người, 2. điều chỉnh, 3. hợp . D. 1. con người, 2. thúc đẩy, 3.hợp.
Câu 2: Pháp luật điều chỉnh hành vi con người thông qua
A. qui tắc, chuẩn mực đạo đức của xã hội . B. yêu cầu của nhân dân.
C. qui định của các tổ chức chính trị - xã hội. D. văn bản luật của nhà nước.
Câu 3: Quan điểm nào sau đây chỉ rõ điểm khác nhau giữa đạo đức và pháp luật trong sự điều chỉnh hành vi con người ?
A. Đó là sự điều chỉnh mang tính bắt buộc, vì sợ dư luận xã hội lên án.
B. Sự điều chỉnh của đạo đức mang tính tự nguyện và thường là yêu cầu cao của xã hội.
C. Sự diều chỉnh vừa tự giác, vừa bắt buộc.
D. Sự điều chỉnh mang tính cưỡng chế buộc mọi người phải tuân theo để bảo đảm công bằng.
Câu 4: Em đồng ý với quan điểm nào sau đây?
A. Chú cảnh sát giao thông đã bỏ qua các sai phạm của người lái xe (1)
B. Chú bé đánh giầy đã không nhặt 5.000 đồng mà người khách vứt trả thiếu tôn trọng (2)
C. Những chú thương binh, dù không còn lành lặn song các chú vẫn cố gắng lao động để có thu nhập hợp pháp, chứ không làm điều phi pháp ngồi chờ trợ cấp xã hội (3)
D. Ý (2) và (3)
Câu 5: Câu tục ngữ nào sau đây nói về nhân phẩm và danh dự ?
A. Đi một ngày đàng học một sàng khôn B. Con hơn cha là nhà có nóc
C. Đói miếng hơn tiếng đời D. Trong ấm ngoài êm
Câu 6: Quan điểm nào sau đây luận về chữ " trung " là đúng với quan điểm đạo đức của nước ta hiện nay ?
A. `` trung " là trung thành vô điều kiện với nhà Vua.
B. "trung" là trung thành với lợi ích của đất nước, của nhân dân.
C ."trung" là trung thành với người đứng đầu đất nước.
D. "trung" là trung thành với lý tưởng mà mình đã lựa chọn.
Câu 7: Ngày xưa , một người sống bằng nghề chặt củi, đốt than trên rừng được coi là người lương thiện. Ngày nay, thì ngược lại , việc chặt củi, đốt than trên rừng bị coi là kẻ phá rừng, phá hoại môi trường sống. Bởi vì
A. rừng có tác dụng điều hoà không khí và lượng nước mưa trong tự nhiên.
B. rừng ngoài gỗ ra còn có rất nhiều động vât quí hiếm khác nhau.
C. rừng được mệnh danh là lá phổi của trái đất.
D. rừng là tài sản của nhân dân, của Quốc gia..
Câu 8: Nhu cầu và lợi ích cá nhân chỉ được thoả mãn khi nhu cầu và lợi ích đó
A. có sự kết hợp với nhu cầu và lợi ích của cá nhân khác, với xã hội.
B. là đúng đắn.
C. không trái với pháo luật, không trái với chuẩn mực xã hội.
D. là thực tế.
Câu 9: Khi nào thì các yêu cầu chung của tập thể, xã hội trở thành nghĩa vụ của mỗi cá nhân?
A. Khi cá nhân ý thức được yêu cầu đó và biến nó thành trách nhiệm của bản thân .
B. Khi cá nhân nhận thức được yêu cầu chung đó.
C. Khi cá nhân biến nó thành trách nhiệm phải thực hiện trong cuộc sống.
D. Khi cá nhận tự nguyện thực hiện các yêu cầu chung đó.
Câu 10: Để thực hiện tốt nội quy, nề nếp của nhà trường, em sẽ chọn cách làm nào trong các cách sau?
A. Phải có thầy cô giáo và Ban giám hiệu nhà trường nhắc nhở thường xuyên.
B. Tự nguyện thực hiện để không bị phê bình, kỷ luật.
C
 
Gửi ý kiến