Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề HSG 9 Hà Nam 16-17

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Thanh Nga
Ngày gửi: 06h:59' 15-07-2017
Dung lượng: 255.5 KB
Số lượt tải: 91
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HÀ NAM

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 02 trang)
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2016 – 2017
Môn: Sinh học
Thời gian làm bài: 150 phútCâu 1 (4,0 điểm)
a. Năm 1953, J.Oatxơn và F.Crick đã công bố mô hình cấu trúc không gian của phân tử ADN, theo mô hình này, em hãy cho biết:
- Đơn phân của ADN có tên gọi là gì? Có mấy loại đơn phân?
- Các đơn phân giữa hai mạch liên kết với nhau bằng liên kết gì? Theo nguyên tắc nào?
b. Nếu mạch 1 của ADN có tỷ lệ thì tỷ lệ này ở mạch 2 là bao nhiêu?
c. Gen B có chiều dài 4080 A0, gen này có số nuclêôtit loại A (ađênin) chiếm 20% số nuclêôtit của gen. Gen B bị đột biến thay thế một cặp A-T bằng một cặp G-X thành gen b. Một cơ thể thực vật có kiểu gen Bb tự thụ phấn. Biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường và không có đột biến mới phát sinh. Xác định số lượng nuclêôtit từng loại trong các loại hợp tử được tạo thành.
Câu 2 (2,5 điểm)
a. Một nhiễm sắc thể có trình tự các gen phân bố: ABCDE ( FGH
Cho biết: A, B, C, D, E, F, G, H: ký hiệu các gen trên nhiễm sắc thể; ((): tâm động. Do đột biến cấu trúc nên các gen phân bố trên nhiễm sắc thể có trình tự:
- Trường hợp 1: ABCDE ( FG
- Trường hợp 2: ABCBCDE ( FGH
Xác định các dạng đột biến trên. Nguyên nhân phát
sinh của đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể?Câu 3 (2,0 điểm)
a. Kỹ thuật gen (kỹ thuật di truyền) là gì? Tại sao trong công nghệ gen người ta thường dùng tế bào nhận là vi khuẩn E.coli?
b. Ưu thế lai là gì? Tại sao ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở thế hệ F1, sau đó giảm dần qua các thế hệ?
c. Trong các phép lai khác dòng dưới đây, ưu thế lai thể hiện rõ nhất ở đời con của phép lai nào?
Phép lai (1) P: ♀ AAbbDDEE x ♂ aabbddee
Phép lai (2) P: ♀ AAbbDDee x ♂ aaBBddEE
Phép lai (3) P: ♀ Aabbddee x ♂ AABBDDee
Câu 4 (5,0 điểm)
a. Ở một loài thực vật, gen A quy định màu hoa đỏ là trội hoàn toàn so với gen a quy định màu hoa trắng. Dùng những phép lai nào để kiểm tra kiểu gen của cây có tính trạng màu hoa đỏ?
b. Ở một loài thực vật, gen A quy định cây thân cao, gen a quy định cây thân thấp, gen B quy định hoa đỏ, gen b quy định hoa vàng và tính trạng trội là trội hoàn toàn, các gen phân li độc lập.
- Cho phép lai P: ♀ AaBb  ♂ AaBb tạo ra F1. Quá trình giảm phân bình thường, không có đột biến xảy ra. Tính theo lý thuyết, hãy xác định:
+ Số loại kiểu gen, kiểu hình ở F1.
+ Tỷ lệ kiểu gen đồng hợp và dị hợp ở F1.
+ Tỷ lệ kiểu hình cây thân cao, hoa đỏ có kiểu gen đồng hợp trong số các cây có kiểu hình thân cao, hoa đỏ ở F1.
- Học sinh M ra chợ mua được 2 giống thuần chủng là cây thân cao, hoa vàng và cây thân thấp, hoa đỏ. Nếu muốn tạo ra giống cây thân cao, hoa đỏ thì học sinh M cần ít nhất bao nhiêu thế hệ lai? Giải thích.
c. Cho phép lai P: ♀ AaBb  ♂ AaBb. Trong quá trình giảm phân hình thành giao tử đực, ở một số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I; giảm phân II diễn ra bình thường. Quá trình giảm phân hình thành giao tử cái diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, phép lai trên tạo ra F1 có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?
Câu 5 (2,5 điểm)b. Một loài động vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8. Xét một tế bào mầm ở vùng sinh sản của loài này, nguyên phân một số lần liên tiếp tạo ra các tế bào con có tổng số nhiễm sắc thể đơn là 512. Các tế bào con tạo ra đều thực hiện sự giảm phân tạo giao tử. Biết rằng hiệu suất thụ tinh của các giao tử nói trên là 6,25%, qua thụ tinh tạo 16 hợp tử lưỡng bội 2n. Quá trình phân
 
Gửi ý kiến