Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giải giúp Nguyễn Thanh Phong hai bài dao động cơ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Nguyện
Ngày gửi: 17h:11' 15-07-2017
Dung lượng: 54.7 KB
Số lượt tải: 44
Số lượt thích: 0 người

C1.Dao động điều hòa dọc theo trục Ox có phương thẳng đứng, chiều dương hương xuống dưới, gốc O tại vị trí cân bằng của vật, năng lượng dao động của vật bằng 67,5 mJ. Độ lớn lực đàn hồi cực đại bằng 3,75 N. Khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí biên dương đến vị trí có độ lớn lực đàn hồi bằng 3 N là (t1. Khoảng thời gian lò xo bị nén trong một chu kì là (t2 = 2(t1. Lấy π2 = 10. Khoảng thời gian lò xo bị giãn trong một chu kì gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 0,182 s. B. 0,293 s. C. 0,346 s. D. 0,212 s.
Ta có : 
( (1)
Khi lực đàn hồi là 3 N thì vật có li độ x, ta có :
 (2)
Mặt khác, thời gian  và 
Mà  (3)
Từ (1), (2) và (3) ta tính được :  cm;  cm
Dựa vào vòng tròn lượng giác ta tính được thời gian lò xo dãn trong một chu kì là :
 s (chọn B

C2.Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng,gốc O ở VTCB. Tại các thời điểm t1 , t2 , t3 lò xo giãn a(cm), 2a(cm), 3a(cm) tương ứng với tốc độ của vật là v(cm/s); v(cm/s); v(cm/s). Tỉ số giữa thời gian lò xo nén và lò xo giãn trong một chu kỳ gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 0,7 B. 0,5 C. 0,8 D. 0,6
Ta có :  và 
(
Ta thấy ( không có trường hợp lò xo bị nén (coi lại đề
Gợi ý sửa lại đề
Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng,gốc O ở vị trí cân bằng. Tại các thời điểm lò xo dãn a(cm), 2a(cm), 3a(cm) tương ứng với tốc độ của vật là  (cm/s); (cm/s); (cm/s). Tỉ số giữa thời gian lò xo nén và lò xo dãn trong một chu kỳ gần nhất với giá trị nào sau đây?
A.0,7. B.0,5. C.0,8. D.0,6.

Ta có :  và 
(
Dựa vào vòng tròn lượng giác ta tính được tỉ số giữa thời gian lò xo dãn và thời gian lò xo nén là : (chọn C

 
Gửi ý kiến