Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề thi địa lý 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Thành
Ngày gửi: 08h:06' 16-07-2017
Dung lượng: 36.0 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
GD- ĐT Lâm Đồng Đề kiểm tra 1T môn Địa lớp 10CB- HKI
Trường THPT Lộc Thanh Thời gian: 45 phút- NH: 2015- 2016
1 ( 2 đ) :Mùa là gì? Nguyên nhân sinh ra mùa? Tại sao ở nước ta mùa Đông thời tiết lạnh,
mùa Hạ thời tiết lại nóng?
Câu 2 ( 2 đ): So sánh sự khác nhau cơ bản giữa quá trình phong hóa lí học và phong hóa hóa học?
Câu 3 ( 2, 5 đ): Trình bày hoạt động của gió Tây Ôn Đới và gió Mậu dịch trên Trái Đất?
Câu 4 ( 1,5 đ): Trình bày nguyên nhân hình thành nhiệt độ không khí ? Phân tích nhân tố vĩ độ địa lý
và nhân tố địa hình ảnh hưởng đến sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất ?
Câu 5 ( 2 đ): Cho bảng số liệu:
Sản lượng lúa ở nước ta giai đoạn 1980 – 2005 (đơn vị: triệu tấn)
Năm
1980
1985
1995
2000
2003
2005

Sản lượng
11,6
15,9
25,0
32,6
34,6
35,8


Vẽ biểu đồ cột thể hiện tình hình sản lượng lúa ở nước ta giai đoạn 1980 – 2005. Nhận xét?

………………………………………… .Hết……………………………………………GD- ĐT Lâm Đồng Đề kiểm tra 1T môn Địa lớp 10CB- HKI
Trường THPT Lộc Thanh Thời gian: 45 phút- NH: 2015- 2016
1 ( 2 đ) :Mùa là gì? Nguyên nhân sinh ra mùa? Tại sao ở nước ta mùa Đông thời tiết lạnh,
mùa Hạ thời tiết lại nóng?
Câu 2 ( 2 đ): So sánh sự khác nhau cơ bản giữa quá trình phong hóa lí học và phong hóa hóa học?
Câu 3 ( 2, 5 đ): Trình bày hoạt động của gió Tây Ôn Đới và gió Mậu dịch trên Trái Đất?
Câu 4 ( 1,5 đ): Trình bày nguyên nhân hình thành nhiệt độ không khí ? Phân tích nhân tố vĩ độ địa lý
và nhân tố địa hình ảnh hưởng đến sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất ?
Câu 5 ( 2 đ): Cho bảng số liệu:
Sản lượng lúa ở nước ta giai đoạn 1980 – 2005 (đơn vị: triệu tấn)
Năm
1980
1985
1995
2000
2003
2005

Sản lượng
11,6
15,9
25,0
32,6
34,6
35,8


Vẽ biểu đồ cột thể hiện tình hình sản lượng lúa ở nước ta giai đoạn 1980 – 2005. Nhận xét?

………………………………………… .Hết……………………………………………
 
Gửi ý kiến