Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

unit 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: lê thị hải như
Ngày gửi: 15h:42' 17-07-2017
Dung lượng: 423.2 KB
Số lượt tải: 795
Số lượt thích: 1 người (trần thu hằng)UNIT 1. WHAT’S YOUR ADDRESS?
I. Translate into English: ( dịch sang tiếng Anh) thành phố:
ngôi làng:
tỉnh:
thị trấn:
địa chỉ:
tòa tháp:
tầng:
đường phố:
quê hương:
vùng quê:
núi:
nông thôn:
yên bình:
đông đúc:
bận rộn, tấp nập:

II. Use the words in EXERCISE I to complete the sentences: ( sử dụng các từ ở bài 1 điền vào chỗ trống)
Quang Nam ………………..……….. is my father’s hometown.
My aunt and uncle live in a small ………………..……….. in the countryside.
Her family lives on the third ………………..……….. of HAGL Tower.
There is a big and tall ………………..……….. in front of my house.
Danang is one of the most beautiful ………………..……….. in Vietnam.
Their ………………..……….. is 97B, Nguyen Van Cu Street.
Truong Son is the longest ………………..……….. in my country.
Peter’s ………………..……….. is London City in England.

III. Look and complete: ( nhìn bức tranh và hoàn thành từ)
/ / /
1. v i _ _ a g _ 2. m _ u n t _ i _ _ 3. t_ _e_
/ / /
5. _ i t _ 6. t _ w _ 7. _ s _ a n _

IV. Match the words that have opposite meaning: ( nối từ có nghĩa trái ngược nhau)
Old
tall


Small
countryside


Far
noisy


Short
near


Early
large


city
late


quiet
modern
V. Put the words in order to make sentences: ( sắp xếp câu sao cho phù hợp)
address / What/ Mai’s/ is?

does / she/ Who/ with / live ?

her/ Is/ house/ beautiful?

56 Nguyen Trai/ is / Street/ It.

she/ Where/ does/ live?

Danang/ hometown/ His/ city/ is.

hometown/ like/ What/ his/ is?

small/ quiet/ village/ and/ It/ is.

you/ Do/ your/ live/ with/ parents?

VI. Translate into English. ( dịch sang tiếng Anh)
Địa chỉ của bạn là gì?

Bạn sống cùng với ai?

Quê của bạn ở đâu?

Quê của bạn trông như thế nào?

Bạn có sống cùng với ông bà không?

Địa chỉ của anh ấy là gì?

Anh ấy sống cùng với ai?

Quê của anh ấy ở đâu?

Cô ấy sống ở một ngôi làng nhỏ ở vùng quê.

Làng của cô ấy nhỏ và yên bình. 
Gửi ý kiến