Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de kt hoa hoc 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Văn Tuấn
Ngày gửi: 19h:05' 17-07-2017
Dung lượng: 97.5 KB
Số lượt tải: 217
Số lượt thích: 0 người

I. Mục tiêu
1/ Kiến thức
-Hệ thống hóa kiến thức cho Hs về nguyên tử . Sơ đồ cấu tạo nguyên tử, các khái niệm về nguyên tố hóa học, phân tử, đơn chất và hợp chất, ý nghĩa của công thức hóa học va kí hiệu hóa học.
-Đánh giá lại mức độ nhận thức kiến thức đối với môm học.
2/ Kỹ năng
Rèn luyện kỹ năng lập công thức hóa học của hợp chất dựa vào hóa trị , tính hóa trị của một nguyên tố. Phân tử khối.
3/ Thái độ
Giáo dục tính nghiên túc, tự lực, cẩn thận.
II. Chuẩn bị
1/ Giáo viên
-Soạn kỹ hệ thống trọng tâm của chương I.
-Soạn ma trận:
Nội dung kiến thức
MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT

Cộng


Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
VD ở mức cao hơnTN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL


1.Chất,nguyên tử, nguyên tố hóa học.
 Biết được khái niệm về nguyên tử.
 Dựa vào tính chất vật lý khác nhau của chất để tách riêng mỗi chất ra khỏi hỗn hợp.
Tính nguyên tử khối của một nguyên tố chưa biết .Số câu
1 ( 6)

1 ( 2)

1 (4)3

Số điểm
(0,25đ)

(0,25đ)

(0,25đ)(0,75đ)

2. Đơn chất -hợp chất - Phân tử.
 Biết được khái niệm về đơn chất và hợp chất. Phân tử khối.
 Phân biệt đơn chất – hợp chất. Phân tử.
 Cách tính phân tử khối của chất.Số câu
2(1, 10)

2 (7, 8)

1(9)5

Số điểm
 (0,5đ)

(0,5đ)

(0,25đ)(1,25đ)

3.Công thức hóa học.
 Nêu đựơc ý nghĩa công thức hóa học của chất cụ thể.

 Thành phần phân tử của chất trong 1 công thức hóa học.
Xác định chỉ số trong công thức hóa học dựa vào phân tử khối.


Số câu
1 (11)
1 (14)


1(5)


1(16)
4

Số điểm
(0,25đ)
2(đ)


(0,25đ)


(1đ)
(3,5đ)

4.Hóa trị.

 Tính hóa trị của nguyên tố hoặc nhóm nguyên tử trong công thức hóa học cụ thể.
 Lập công thức hóa học của hợp chất dựa vào hóa trị của các nguyên tố hoặc nhóm nguyên tử.Số câu


1 (3)
2(13a,b)
1 (12)
(15a,b)


6

Số điểm


(0,25đ)
 (2đ)
(0,25đ)
2(đ)


4,5(đ)

Tổng số câu
4
1
4
2
4
2

1
18

Tổng số điểm
1
10%
2
20%
1
10%
2
20%
1đđ
10 %
2
20%

1
10%
10
100%

 2/ Học sinh
Ôn lại kiến thức ở chương I.
III. Tiến hành dạy học

Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh


1/ Ổn định lớp
2/ Kiểm tra

Hoạt động 1 (43’)
-Kiểm tra sĩ số lớp.
-Gv phát đề cho từng học sinh và theo dõi việc làm bài của các em.

-Lớp trưởng báo cáo.
-Hs nhận đề kiểm tra và làm bài nghiêm túc.


I.Trắc nghiệm: (3đ) Câu 1. Nguyên tử là:
A/Hạt vô cùng nhỏ. C/Hạt đại diện cho chất.
B/Trung hoà về điện. D/Hạt vô cùng nhỏ, trung hoà về điện.
Câu 2. Cách hợp lý nhất để tách muối từ nước biển là :
A/Lọc. C/Bay hơi.
B/Chưng cất. D/Để yên để muối lắng xuống gạn đi.
Câu
 
Gửi ý kiến