Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Trac nghiệm Mũ và logarit

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Share
Người gửi: Phạm Anh Khôi
Ngày gửi: 19h:05' 17-07-2017
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 579
Số lượt thích: 2 người (Trần Thị Kim Thu, Phạm Văn Minh)
LŨY THỪA
A – CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Cho là hai số thực dương và là hai số thực tùy ý. Đẳng thức nào sau đây là sai ?
A. B. C. D. 
Câu 2: Nếu m là số nguyên dương, biểu thức nào theo sau đây không bằng với ?
A. B. C. D. 
Câu 3: Giá trị của biểu thức là:
A. 9 B. C. 81 D. 
Câu 4: Giá trị của biểu thức là:
A. B. C. D. 
Câu 5: Tính: kết quả là:
A. 10 B. 11 C. 12 D. 13
Câu 6: Giá trị của biểu thức là:
A. 1 B. C. D. 
Câu 7: Tính: kết quả là:
A. B. C. D. Đáp án khác
Câu 8: Tính: kết quả là:
A. B. C. D. Đáp án khác
Câu 9: Trục căn thức ở mẫu biểu thức ta được:
A. B. C. D. 
Câu 10: Rút gọn : ta được :
A. a2 b B. ab2 C. a2 b2 D. Ab
Câu 11: Rút gọn : ta được :
A. B. C. D. 
Câu 12: Rút gọn : ta được :

A. a3 B. a2 C. a D. a4
Câu 13: Với giá trị thực nào của thì ?
A. B. C. D. 
Câu 14: Rút gọn biểu thức 
A. B. C. D. 
Câu 15: Kết quả là biểu thức rút gọn của phép tính nào sau đây ?
A. B. C. D. 
Câu 16: Rút gọnđược kết quả:
A. 1 B. a + b C. 0 D. 2a – b
Câu 17: Giả sử với biểu thức A có nghĩa, giá trị của biểu thức là:
A. 1 B. C. 2 D. 
Câu 18: Giả sử với biểu thức B có nghĩa, Rút gọn biểu thức ta được:
A. B. C. D. 
Câu 19: Cho hai số thực , Rút gọn biểu thức ta được:
A. B. C. D. 
Câu 20: Rút gọn biểu thức (với điều kiện M có nghĩa) ta được:
A. B. C. D. 
Câu 21: Cho biểu thức T = . Khi thì giá trị của biểu thức T là:
A. B. C. D. Đáp án khác
Câu 22: Nếu thì giá trị của ( là:
A. 3 B. 2 C. 1 D. 0
Câu 23: Rút gọn biểu thức K = ta được:
A. x2 + 1 B. x2 + x + 1 C. x2 - x + 1 D. x2 – 1
Câu 24: Rút gọn biểu thức (x > 0), ta được:
A. B. C. D. 
Câu 25: Biểu thức được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là:
A. B. C. D. 
Câu 26: Rút gọn biểu thức: ta được:
A. B. C. D. 
Câu 27: Cho f(x) = . Khi đó f bằng:
A. 1 B. C. D. 4
Câu 28: Mệnh đề nào sau đây là đúng ?
A. B. 
C. D. 
Câu 29: Các kết luận sau, kết luận nào sai
I. II. III. IV. 
A. II và III B. III C. I D. II và IV
Câu 30: Cho . Mệnh đề nào sau đây là đúng ?
A. B. C. D. 
Câu 31: Cho a, b > 0 thỏa mãn: Khi
No_avatar

TÀi liệu hay. chỉ tiếc là toàn bộ công thức toàn bằng mathtype đã bị lỗi khi copt hay chuyển gì đó nên đã trở thành dạng hình ảnh. cái này chả lấy trộn đề được

 
Gửi ý kiến