Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de thi hoa hoc 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Văn Tuấn
Ngày gửi: 19h:23' 17-07-2017
Dung lượng: 67.5 KB
Số lượt tải: 127
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD – ĐT TRÀ ÔN ĐỀ KIỂM TRA DỰ THẢO HK I HÓA HỌC 8
TRƯỜNG THCS VĨNH XUÂN Năm học: 2012 - 2013
Thời gian: 60 phút

I. TRẮC NGHIỆM : (3 điểm ) Hãy đánh dấu X vào đáp án đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Cho các hiện tượng sau đây:
1. Sắt được cắt nhỏ và tán thành đinh.
2. Hòa tan đường vào nước được nước đường.
3. Đốt cháy một mẫu giấy.
4. Cho một mẫu đá vôi vào giấm ăn thấy có bọt khí thoát ra.
Nhóm chỉ gồm các hiện tượng hóa học là.
A. 1, 3 B. 2, 4 C. 1, 2 D. 3, 4
Câu 2: Cho sơ đồ phản ứng: Na2O + H2O  ? NaOH. Hệ số của NaOH là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 3: Cho hóa trị của nitơ là IV. Công thức nào sau đây là phù hợp:
A. NO2 B. NO C. N2O D.N2O3
Câu 4: Cho . Vây khí A là gì ?
A. Cl2 B. SO2 C. CO2 D. SO3
Câu 5: Cho dung dịch bari clorua tác dụng với dụng dịch axit sunfuric tạo thành chất rắn màu trắng bari sunfat và axit clohiđric. Dấu hiệu chứng tỏ có phản ứng xảy ra là :
A. Không có dấu hiệu; B. Có bọt khí xuất hiện;
C. Có chất màu trắng xuất hiện; D. Một dấu hiệu khác.
Câu 6: Nguyên tử được tạo thành từ những loại hạt nào ?
A. Proton, nơtron. B. Electron, proton, nơtron.
C. Electron, proton, hạt nhân. D. Proton, nơtron, hạt nhân.
Câu 7: Khối lượng của 0,2 mol Fe2O3 là:
A. 0,32(g) B. 3,2(g) C. 32(g) D. 61(g)
Câu 8: Cho phương trình : 2KClO3  2KCl + 3O2 . Cho biết chất nào là chất phản ứng?
A. KCl , O2 B. KClO3, O2 C. O2 D. KClO3
Câu 9: Chọn hệ số thích hợp để hoàn thành phương trình hóa học sau: C2H4 + O2 CO2 + H2O
A. 1 : 3 : 2 : 2 B. 2 : 2 : 2 : 2 C. 1 : 1 : 1 : 1 D. Một tỉ lệ khác.
Câu 10: Hãy chỉ ra công thức hóa học đúng của Pb (II) và SO4 (II).
A. Pb3(SO4)2 B. Pb2(SO4)3 C. Pb2SO4 D. PbSO4
Câu 11: Cho sơ đồ phản ứng hóa học sau: Al(OH)3 + HNO3 Al(NO3)3 + H2O. Tỉ lệ phân tử Al(OH)3 và HNO3 trong phương trình trên là:
A. 3 : 1 B. 2 : 2 C. 1 : 3 D. 1 : 1
Câu 12: 1, 5 mol Oxi ở đktc có thể tích là:
A. 0,336(lit) B. 33,6(lit) C. 3,36(lit) D. 336(lit)
II. TỰ LUẬN : (7 điểm )
Câu 1: (2 điểm )
Lập phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng hóa học sau :
a. Na + O2 Na2O
b. ZnO + HCl ZnCl2 + H2O
c. BaCl2 + H2SO4 BaSO4 +HCl
d. ZnO + HNO3 Zn(NO3)2 + H2O
Câu 2: (2 điểm )
Lập công thức hóa học các hợp chất tạo bởi:
P (V) và O (II).
Ba (II) và CO3 (II).
Câu 3: (3 điểm )
Khối lượng Oxi đã dùng để đốt cháy Mêtan CH4 có trong gas là 6,4 gam thu được 8 gam hỗn hợp gồm khí cacbonic và hơi nước. Hãy :
a. Viết phương trình hóa học xảy ra.
b. Viết công thức về khối lượng của phản ứng trên.
c. Tính khối lượng Mêtan có trong gas đã cháy.

- Hết -

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
I. TRẮC NGHIỆM : (3 điểm )
Mỗi lựa chọn đúng được 0,25 điểm.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Đáp án
D
B
A
B
C
B
 
Gửi ý kiến