Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de KT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Văn Tuấn
Ngày gửi: 19h:31' 17-07-2017
Dung lượng: 39.5 KB
Số lượt tải: 198
Số lượt thích: 0 người
Phòng GD-ĐT Trà Ôn CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS Vĩnh Xuân Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------- o0o ---------
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
I. TRẮC NGHIỆM : (3 điểm )
Câu 1. Nguyên tử khối là khối lượng của:
A/Nguyên tử được tính bằng đvC. C/ Phân tử được tính bằng đvC.
B/Nguyên tử được tính bằng gam. D/ Phân tử được tính bằng gam.
Câu 2. Cách hợp lý nhất để tách muối từ nước biển là :
A/Lọc. C/Bay hơi.
B/Chưng cất. D/Để yên để muối lắng xuống gạn đi.
Câu 3.Trong công thức SO3 . Lưu huỳnh có hóa trị bằng:
A/ III B/ IV C/ V D/ VI
Câu 4. Phân tử khối của oxit (M2O3 ) là 102. Nguyên tử khối của M là:
A/ 24 B/ 27 C/ 56 D/ 64
Câu 5. Caxi hiđrosunfat Ca(HSO4)2 cấu tạo nên từ :
A/Một nguyên tố hóa học. C/Ba nguyên tố hóa học.
B/Hai nguyên tố hóa học. D/Bốn nguyên tố hóa học.
Câu 6. Nguyên tử là:
A/Hạt vô cùng nhỏ. C/Hạt đại diện cho chất.
B/Trung hoà về điện. D/Hạt vô cùng nhỏ, trung hoà về điện.
Câu 7. Phân tử amoniac gồm có một nguyên tử ..(1)..và ba ..(2)..của Hirđro.
A/ (1) Nitơ . (2) Nguyên tử C/ (1) Hirđrô. (2) Phân tử
B/ (1) Hiđrô . (2) Nguyên tử. D/ (1) Nitơ . (2) Phân tử
Câu 8.Trong các chất sau: CaO, Br2, AlCl3, O2, Fe , H2, HNO3, Mg(OH)2 có bao nhiêu hợp chất:
A/ 2 B/ 3 C/4 D/5
Câu 9. Phân tử khối của axit sunfuric H2SO4 là……………………………….đvC
A/ 98 B/ 102 C/ 128 D/156
Câu 10. Đơn chất là do:
A/Một nguyên tố hóa học tạo nên. C/Hai nguyên tố hóa học tạo nên.
B/Hai nguyên tố hóa học trở lên tạo nên. D/Ba nguyên tố hóa học tạo nên.
Câu 11. Công thức hóa học của một chất cho ta biết các ý sau:
A/ Các nguyên tố tạo ra chất. C/ Phân tử khối của chất.
B/ Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong một phân tử. D/ A, B,C .
Câu 12. Hãy chỉ ra công thức hóa học đúng của Ba(II) và HCO3 (I) :
A/ Ba3(HCO3)2 C/ Ba2HCO3
B/ Ba(HCO3)2 D/ BaHCO3
II. Tự luận (7đ)
Câu 1 : Tính hóa trị của N và Mg trong các hợp chất sau :(2 điểm)
a/ N2O5 b/ MgSO4
Câu 2 : Lập công thức hóa học của các hợp chất sau: (2điểm)
a/ Photpho (V) và Oxi. b/ Ba(II) và nhóm NO3 (I)
Câu 3: (2điểm)
a/ Cách viết :4NH3, 7K, lần lượt chỉ ý gì?
b/ Từ công thức hóa học nhôm oxit Al2O3 cho biết những gì?
Câu 4: (1điểm)
Hợp chất Ca(NO3)y có phân tử khối là 166 đvC. Biết Ca có nguyên tử khối là 40. Hãy xác định giá trị của y ?
(Biết:S=32, H=1 ,O=16, Al=27) ĐÁP ÁN - Biểu điểm
I. Trắc nghiệm (3đ)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Đáp án
A
C
D
B
D
D
C
A
A
A
D
B

II.Tự luận (7đ)
Câu 1.(3điểm) Mỗi câu đúng đạt 1 điểm
a/ Gọi a là hóa trị của N .
Theo quy tắc hóa trị, ta có:
a . 2 = II . 5
=> a = V
Vậy hóa trị của N là:V

b/ Gọi a là hóa trị của Mg.
Theo quy tắc hóa trị, ta có:
a . 1 = II .
 
Gửi ý kiến