Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

DE va DA SU HSG 9 HẢI DƯƠNG 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Minh Yên
Ngày gửi: 23h:28' 22-07-2017
Dung lượng: 87.0 KB
Số lượt tải: 383
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HẢI DƯƠNG
----------------

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2016 - 2017
Môn: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài: 150 phút
( Đề thi gồm 01 trang)

Câu 1 (2,0 điểm)
Cho bảng thông tin sau:
Lĩnh vực kinh tế
Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam

Nông nghiệp
Tập trung cướp ruộng đất lập các đồn điền cao su

Công nghiệp nặng
Tập trung khai thác mỏ

Công nghiệp nhẹ
Chủ yếu sản xuất hàng tiêu dùng: rượu, diêm, đường…

Dựa vào bảng thông tin trên, em hãy:
a. Nhận xét chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam.
b. Cho biết những tác động của chính sách khai thác thuộc địa đó tới kinh tế Việt Nam đầu thế kỉ XX.
Câu 2 (2,0 điểm)
Bằng kiến thức lịch sử có chọn lọc, em hãy làm rõ những cống hiến của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945. Cống hiến nào là quan trọng nhất? Vì sao?
Câu 3 (2,0 điểm)
Âm mưu của thực dân Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam qua các thời điểm 1946, 1947, 1950 có gì khác nhau? Đánh giá sự khác biệt đó.
Câu 4 (2,0 điểm)
Hãy lựa chọn và phân tích bốn sự kiện chính trị tiêu biểu ở Đông Nam Á có tác động đến quá trình phát triển của tổ chức ASEAN, từ “ASEAN 5 phát triển thành ASEAN 10”. Sự kiện nào đánh dấu ASEAN bắt đầu phát triển? Vì sao?
Câu 5 (2,0 điểm)
Các xu thế phát triển của thế giới sau “chiến tranh lạnh”? Tại sao nói: “Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển” vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc?

----------------------Hết--------------------

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm)

Họ và tên thí sinh:......................................................Số báo danh:.........................................
Chữ ký của giám thị 1:..................................Chữ ký của giám thị 2:........................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
BIÊN BẢN TỔ HỢP ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP 9
NĂM HỌC 2016 - 2017
Môn: Lịch Sử

I. Người tổ hợp:
+ Ông: Đào Xuân Trường – GV Trường THPT Quang Trung
+ Bà: Nguyễn Thu Thảo – GV Trường THCS Nguyễn Huệ
II. Nội dung tổ hợp:
Câu trong đề chính thức
Tổ hợp từ đề - câu
Ghi chú

Câu 1
1.1
Lấy từ đề 3 câu 1 ý 1
Có chỉnh sửa bổ sung


1.2
Lấy từ đề 3 câu 1 ý 2
Có chỉnh sửa bổ sung

Câu 2
2.1
Lấy từ đề 2 câu 4 ý 1
Có chỉnh sửa bổ sung


2.2
Lấy từ đề 2 câu 4 ý 2
Có chỉnh sửa bổ sung

Câu 3
3.1
Lấy từ đề 4 câu 3 ý1
Có chỉnh sửa bổ sung


3.2
Lấy từ đề 4 câu 3
Có chỉnh sửa bổ sung

Câu 4
4.1
Lấy từ đề 6 câu 1ý1
Có chỉnh sửa bổ sung


4.2
Lấy từ đề 6 câu 1
Có chỉnh sửa bổ sung

Câu 5
5.1
Lấy từ đề 8 câu 5 ý1
Có chỉnh sửa bổ sung


5.2
Lấy từ đề 8 câu 5 ý 2
Có chỉnh sửa bổ sung


Hải Dương, ngày 22 tháng 3 năm 2017.

Người tổ hợp 1


Đào Xuân Trường
Người tổ hợp 2


Nguyễn Thu Thảo
Chủ tịch Hội đồng ra đề


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HẢI DƯƠNG
----------------

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2016 - 2017
Môn: LỊCH SỬ
(Đáp án gồm có 4 trang)

I.Hướng dẫn chung
1. Thí sinh có thể trả lời theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản của đáp án thì vẫn cho điểm như đáp án.
2. Ở từng câu, từng ý chỉ cho điểm tối đa khi:
- Trả lời đúng, có phân tích cụ thể
- Diễn đạt tốt, chữ viết rõ ràng, đúng chính tả.
3. Điểm toàn bài không làm tròn số, để điểm lẻ đến 0,25.
II. Biểu điểm
Câu hỏi
Nội dung kiến thức
Điểm
 
Gửi ý kiến