Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đáp án đề thi lên lớp 10 môn toán thanh hóa 2017-2018 đề A

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Đức Anh
Ngày gửi: 16h:35' 27-07-2017
Dung lượng: 293.5 KB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC : 2017 − 2018
Môn thi : Toán
Thời gian làm bài : 120 phút, không kể thời gian giao đề
Ngày thi : 10 / 07 / 2017
Đề thi có : 01 trang, gồm 05 câu

Câu I (2,0 điểm):
1. Cho phương trình mx2 + x − 2 = 0 , với m là tham số.
a) Giải phương trình khi m = 0.
b) Giải phương trình khi m = 1.
2. Giải hệ phương trình: 
Câu II (2,0 điểm):
Cho biểu thức: , với x > 0, và 
1. Rút gọn biểu thức A.
2. Tìm x để A = −2.
Câu III (2,0 điểm):
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng : y = 2x − m + 3 và parabol : y = x2.
1. Tìm m để đường thẳng đi qua điểm 
2. Tìm m để đường thẳng cắt parabol tại 2 điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là thỏa mãn: 
Câu IV (3,0 điểm):
Cho nửa đường tròn đường kính AB = 2R. Gọi là tiếp tuyến của tại B. Trên cung AB lấy điểm M tùy ý (M không trùng với A và B), tia AM cắt tại điểm N. Gọi C là trung điểm của AM, tia CO cắt tại điểm D.
1. Chứng minh OBNC là tứ giác nội tiếp.
2. Chứng minh: và CA.CN = CO.CD
3. Xác định vị trí điểm M trên cung AB để tổng AN + 2AM đạt giá trị nhỏ nhất.
Câu V (1,0 điểm):
Cho x, y, z là các số dương thay đổi thỏa mãn Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 

-------------------------Hết-------------------------
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Họ và tên thí sinh: ..........................................; Số báo danh: ................................................
Chữ kí của giám thị 1: ..................................; Chữ kí của giám thị 2: ...................................
ĐÁP ÁN KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC : 2017 − 2018
MÔN THI : TOÁN − ĐỀ A
Câu I (2,0 điểm):
1.
a. Khi m = 0 ta có phương trình: x − 2 = 0 x = 2
Vậy x = 2.
b. Khi m = 1 ta có phương trình: x2 + x − 2 = 0 (a = 1, b = 1, c = −2)
Ta có: a + b + c = 1 + 1 + (−2) = 0
Vậy phương trình có 2 nghiệm phân biệt: x1 = 1, x2 = −2.
2. 
Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất: (x;y) = (3;2).
Câu II (2,0 điểm):
1. Với x > 0, và ta có:

Vậy với x > 0, và .
2. A = −2 với x > 0, và .

Giải phương trình: 4x + − 6 = 0 (a = 4, b` = 1, c = −6)
Δ = 12 − 4(−6) = 25 > 0 
Vậy phương trình có 2 nghiệm phân biệt: (thỏa mãn), (không thỏa mãn)
Với x = 12 = 1
Vậy x = 1A = −2.
Câu III (2,0 điểm):
1. Thay x = 1, y = 0 vào ta được:
0 = 2.1 − m + 3
m = 5
Vậy m = 5 là giá trị cần tìm.
2.
Cách 1:
Hoành độ giao điểm của và là nghiệm của phương trình:
x2 = 2x − m + 3
x2 − 2x + m − 3 = 0 (a = 1, b` = −1, c = m − 3)
Δ = (−1)2 − 1.(m − 3)
Δ = 1 − m + 3
Δ = −m + 4
Để cắt tại 2 điểm phân biệt thì Δ > 0 −m + 4 > 0 m < 4 (*)
Áp dụng hệ thức Vi − ét ta có: 
Theo bài ra ta có: (3)
Thay (1) vào (3) ta được: 

Với thì (4)
Thay (4) vào (2) ta được: (thỏa mãn
 
Gửi ý kiến