Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

TÍNH ĐƠN ĐIỆU TRONG ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Trọng Nghiệp (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:12' 08-08-2017
Dung lượng: 506.5 KB
Số lượt tải: 385
Số lượt thích: 0 người
ÔN TẬP CHƯƠNG I (THI THPT QUỐC GIA 2017)

1. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau? Mệnh đề nào dưới đây sai ?
A. Hàm số có ba điểm cực trị. B. Hàm số có giá trị cực đại bằng 3.
C. Hàm số có giá trị cực đại bằng 0. D. Hàm số có hai điểm cực tiểu.
2. Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào ?
 .

.
.
3. Cho hàm số . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞; 0) và nghịch biến trên khoảng (0; + ∞) .
Hàm số nghịch biến trên khoảng (−∞; + ∞) .
Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞; + ∞) .
Hàm số nghịch biến trên khoảng (−∞; 0) và đồng biến trên khoảng (0; + ∞) .
4. Tìm số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số .
A. 2. B. 3. C. 1. D. 0.
5. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ?
A. (0; + ∞) . B. (−1; 1) . C. (−∞; + ∞) . D. (−∞; 0) .
6.Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số trên đoạn [0; 2] .
A. m = 11.
B. m = 0.
C. m = −2.
D. m = 3.

7. Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số , với a,b,c,d là các số thực. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
y’ > 0, ∀x ∈ ℝ .
y’ < 0, ∀x ∈ ℝ .
y’> 0, ∀x ≠ 1.
y’ < 0, ∀x ≠ 1.

8.Cho hàm số có bảng biến thiên như sau

Tìm giá trị cực đại yCĐ và giá trị cực tiểu yCT của hàm số đã cho.
A. yCĐ = 3 và
yCT = − 2.
B. yCĐ = 2 và yCT
= 0.

C. yCĐ = − 2 và
yCT = 2.
D. yCĐ = 3 và yCT
= 0.

9. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng (−∞; + ∞)  ?
A. B. C. D.
10. Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào ?
A. B.
C. D.
11. Cho hàm số . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0; 2) . B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (2; + ∞) .
C. Hàm số đồng biến trên khoảng (0; 2) . D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (−∞; 0).
12. Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số với a, b, c là các số thực. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
Phương trình y’ = 0 có ba nghiệm thực phân biệt.
Phương trình y’ = 0 có hai nghiệm thực phân biệt.
Phương trình y’ = 0 vô nghiệm trên tập số thực.
Phương trình y’ = 0 có đúng một nghiệm thực.
13.. Tìm số tiệm cận của đồ thị hàm số A. 3. B. 1.
C. 0.
D. 2.


14. Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số trên đoạn .
A. M = 9. B. M . C. M = 1. D. M = 6.
15. Cho hàm số có đồ thị (C) . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. (C) cắt trục hoành tại hai điểm. B. (C) cắt trục hoành tại một điểm.
C. (C) không cắt trục hoành. D. (C) cắt trục hoành tại ba điểm.
16. Cho hàm số có đạo hàm , ∀x ∈ ℝ . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (−∞; 0) . BHàm số nghịch biến trên khoảng (1; +∞).
C.Hàm số nghịch biến trên khoảng (−1; 1) . D.Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞; +∞) .
17. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số có bốn điểm cực trị.
B. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 2
No_avatar

TÀI LIỆU CỦA BẠN RẤT HAY, VÀ HAY HƠN NỮA KHI CÓ ĐÁP ÁN! CHÚC BẠN GẶP NHIỀU MAY MẮN

 
Gửi ý kiến