Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bt chuong 1 l11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thi Huiong
Ngày gửi: 17h:07' 11-08-2017
Dung lượng: 42.5 KB
Số lượt tải: 86
Số lượt thích: 0 người
BÀI 4

CÂU 1: Chọn biểu thức ở cột A với một biểu thức ở cột B để có đẳng thức đúng

Cột A

Cột B

1/ 2x - 1 - x2

a) x2 - 9

2/ (x - 3)(x + 3)

b) (x -1)(x2 + x + 1)

3/ x3 - 1

c) x3 - 3x2 + 3x - 1

4/ (x - 1)3

d) -(x - 1)2

3/ x3 + 1

e) (x + 1)(x2 - x + 1)


CÂU 2: Bạn Sơn viết : x2 -2x +1 = ( x –1)2
Bạn Hằng viết : x2 – 2x +1 = ( 1 –x )2 . Em có nhận xét gì về bài giải của 2 bạn?
CÂU 3 :Điền vào chỗ (…..) trong câu sau :
( x + 2 )2 = x2 +………..+4.
CÂU 4. Gia trị của biểu thức : x2 – 6x + 9 . tại x = 2 là :
A. - 1 B. 1 C. - 2 D. 2 .
CÂU 5. Gia trị của biểu thức x(x-y) , tại x= -1 và y= 1 là :
A. 1 B. -2 C. 2 D. -1
CÂU 6: Đánh dấu vào ô thích hợp :

Câu
Nội dung

S

1
( a –b ) ( a + b ) = ( a + b )22
( x – 3 )( x + 3 ) = x2 - 93
x2 – 2x +1 = ( x - 1 )24
( x – 3)2 = ( 3 – x )25
( x – 3)3 = ( 3 – x )36
( x 3 - 1) = ( x – 1)(x2 - x + 1)7
( x 3 + 8) = ( x 2 – 2x + 4 )(x +2)
CÂU 7 : Kết quả của phép nhân x2(5x3 – x + 1) là :
A. 5x6 – x2 + x B. 5x5 + x3 + x2 C. 5x5 - x3 + x2 D. cả a, b, c đều sai
CÂU 8 : Chọn câu đúng trong các câu sau :
A. x2 + 2xy + y2 = (x - y)2 B. x3 + y3 = (x + y)(x2 + xy + y2)
C. x2 - y2 = (x + y)(x - y) D. (x - y)3 = x3 + 3x2y + 3xy2 + y
Câu 9 : Biểu thức rút gọn của P = (x + y)2 + (x - y)2 + 2(x - y)(x + y) là :
A. 0 B. 2x2 C. 4y2 D. 4x2
Câu 10 : Rút gọn biểu thức ( a + b)2 – (a – b)2 ta được kết quả là :
A/ 0 B/ 4ab C/ 4a2b2 D/ 2b2

BÀI LÀM
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Gửi ý kiến